Proiecte

2022202120202019201820152014201220112010200920082007200620052004

Student pentru performanță

Proiect finanțat  de Uniunea Europeană și Guvernul României din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 6 Educație și competențe. Cod MySmis:141227

 Obiectivul general: Creșterea gradului de ocupare al absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar (studenți ISCED 5-7, doctoranzi și cursanți SCED 4, nivel de calificare 5, înmatriculați în colegiile organizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior), din regiunile NV, SM, Centru, NE, SVO, V si SE în domenii de activitate inteligente, identificate ca fiind de viitor, în vederea dezvoltării unei economii competitive bazată pe cunoaștere, prin stimularea și sprijinirea inițiativei antreprenoriale, respectiv înființarea de întreprinderi noi (start-upuri) și crearea de noi locuri de muncă.

Aplicant: Clemon SRL în parteneriat cu Asociația ASCEND și Asociația pentru Integrare și Dezvoltare Comunitară – INDECO. 

Perioada de implementare: 01 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2023. 

Mai multe despre acest proiect

Valoarea totală a proiectului este de 9,686,293.15 lei, din care 8,179,676.87 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE, 1,443, 472.30 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național și 63,143.98 lei reprezintă valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului. 

Proiectul se adresează către 345 de persoane fizice cu domiciliul/reședința în regiunile: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru, ce se încadrează în una din următoarele categorii:

  • Studenți (ISCED 5-7) – la data intrării în operațiune (prima zi de curs de formare profesională în competente antreprenoriale) va demonstra că este înmatriculat cel puțin în anul 2 de studii de licență; 
  • Doctoranzi in ciclul de studii universitare de doctorat ( studenți doctoranzi);
  • Cursanți (ISCED 4, nivel de calificare 5, înmatriculați în colegiile organizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior) – înmatriculați, la data intrării în operațiune, în cel puțin anul 2 de studii. 

Principalele rezultate preconizate sunt:

-        23 de cursuri de formare antreprenorială organizate;

-        345 de persoane cuprinse la programe autorizate de formare antreprenorială; 

-        311 persoane membre ale grupului țintă cu competențe îmbunătățite în domeniul antreprenorial, cu certificate de absolvire a cursurilor de formare profesională recunoscute de ANC;

-        1 concurs de evaluare și selecție a planurilor de afaceri organizat;

-        minim 13 planuri de afaceri propuse de reprezentanții grupului țintă aprobate;

-        minim 13 stagii de practică ale persoanelor ale căror planuri de afaceri au fost selectate în vederea acordării de ajutor de minimis efectuate;

-        minim 13 persoane beneficiare a serviciilor de consiliere/consultanță/mentorat;

-        minim 13 contracte subvenții semnate;

-        minim 13 întreprinderi înființate;

-        minim 65 locuri de muncă create;

-        minim 65 persoane angajate;

-        minim 13 întreprinderi înființate și funcționale

 

Mai multe informații:

https://www.facebook.com/studentpentruperformanta141227

Viitorul începe azi!

Proiect finanțat  de Uniunea Europeană și Guvernul României din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară – Inițiativa locuri de muncă pentru tineri. Cod MySmis: 153522

Obiectivul general: Creșterea  șanselor de ocupare și îmbunătățirea situației profesionale pentru 375 tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani (din care 80 din mediul rural și 40 de etnie roma) înregistrați și profilați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunea Sud Muntenia,  beneficiari de servicii integrate și flexibile de ocupare pe piața forței de muncă.

Aplicant: Asociația pentru Integrare și Dezvoltare Comunitara – INDECO. Parteneri: Asociația Consensual și Asociația ASCEND.

Perioada de implementare: 17 iunie 2022 – 16 decembrie 2023.  

Mai multe despre acest proiect

Mai multe despre acest proiect:

Activitățile proiectului se adresează către 375 tinerii NEETs , cu vârsta între 16 - 29 ani și domiciliul în Regiunea Sud Muntenia (jud. Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman) fără loc de muncă și care nu urmează nici o formă de învățământ. Aceștia vor beneficia de un pachet personalizat de măsuri care vizează (dar fără a se limita la acestea): formare profesională și/sau antreprenorială, sprijin în găsirea unui loc de muncă / plasare pe piața muncii și integrarea socio-profesională la noul loc de muncă (constând, de ex., în acțiuni de îndrumare, consiliere, asistență a angajatului), acompanierea în vederea menținerii în câmpul muncii, (de exemplu - asigurarea serviciilor de asistență pentru copiii ai căror părinți participă la activitățile proiectului: creșă, after school, acompaniere), sprijin în inițierea de mici afaceri prin formare antreprenorială și ajutor financiar pentru demararea unei activități economice.

Principalele rezultate preconizate:

-      400 persoane, vor fi informate asupra oportunităților de formare și ocupare prin servicii integrate și flexibile de ocupare pe piața forței de muncă, de care pot beneficia tinerii NEEts înregistrați la Serviciul Public de Ocupare. 

-      240 tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, rezidenți în regiunea Sud Muntenia, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare și profilați cu nivel de ocupabilitate B, C și D, vor beneficia de servicii de formare profesională și certificare competențe.

-      120 de tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare cu nivel ocupabilitate A, vor beneficia de formare antreprenorială și sprijin în înființarea de noi firme în mediul rural sau urban din regiunea Sud Muntenia.

-      375 tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidență în regiunea Sud Muntenia vor beneficia de servicii specializate pentru stimularea ocupării și medierea muncii, demers concretizat prin angajarea a minimum 165 tineri NEETs, inclusiv cei care desfășoară o activitate independentă.

-      Minim 18 planuri de afacere, întocmite de participanții la cursurile antreprenoriale, vor beneficia de subvenții (micro-granturi) pentru înființarea structurilor (start-up) și demararea activităților economice.

 

Valoarea totală a proiectului este de 4.944.112,29 lei, din care 4.548.583,33 lei contribuția Uniunii Europene și 395.528,96  lei contribuție din bugetul național

 

Mai multe informatii:

https://www.facebook.com

VIITOR - Valorificarea, Instruirea și Integrarea Tinerilor prin Ocupare Responsabilă

Proiect finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară – Inițiativa locuri de muncă pentru tineri. Cod MySmis: 153677

 Obiectivul general: Creșterea  sanselor de ocupare și îmbunătățirea situației profesionale pentru 375 tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani (din care 80 din mediul rural și 40 de etnie roma) înregistrați și profilați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunea Sud Muntenia,  beneficiari de servicii integrate și flexibile de ocupare pe piața forței de muncă.

 Aplicant: Asociația ASCEND  Parteneri: Asociația Consensual și Asociația pentru Integrare și Dezvoltare Comunitară – INDECO.

 Perioada de implementare: 13 iulie 2022 – 31 decembrie 2023. 

Mai multe despre acest proiect

Activitățile proiectului se adresează către 375 tinerii NEETs , cu vârsta între 16 - 29 ani și domiciliul în Regiunea Sud Muntenia (jud. Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman) fără loc de muncă și care nu urmează nici o forma de învățământ. Aceștia vor beneficia de un pachet personalizat de măsuri care vizează (dar fără a se limita la acestea): formare profesională și/sau antreprenorială, sprijin în găsirea unui loc de muncă / plasare pe piața muncii și integrarea socio-profesională la noul loc de muncă (constând, de ex., în acțiuni de îndrumare, consiliere, asistență a angajatului), acompanierea în vederea menținerii în câmpul muncii, (de exemplu - asigurarea serviciilor de asistență pentru copiii ai căror părinți participă la activitățile proiectului: creșă, after school, acompaniere), sprijin în inițierea de mici afaceri prin formare antreprenorială și ajutor financiar pentru demararea unei activități economice.

Principalele rezultate preconizate:

-      400 persoane, vor fi informate asupra oportunităților de formare și ocupare prin servicii integrate și flexibile de ocupare pe piața forței de muncă, de care pot beneficia tinerii NEEts înregistrați la Serviciul Public de Ocupare. 

-      240 tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, rezidenți în regiunea Sud Muntenia, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare și profilați cu nivel de ocupabilitate B, C si D, vor beneficia de servicii de formare profesională și certificare competențe.

-      120 de tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare cu nivel ocupabilitate A, vor beneficia de formare antreprenorială și sprijin în înființarea de noi firme în mediul rural sau urban din regiunea Sud Muntenia.

-      375 tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunea Sud Muntenia vor beneficia de servicii specializate pentru stimularea ocupării și medierea muncii, demers concretizat prin angajarea a minimum 165 tineri NEETs, inclusiv cei care desfășoară o activitate independentă.

-      Minim 18 planuri de afacere, întocmite de participanții la cursurile antreprenoriale, vor beneficia de subvenții (micro-granturi) pentru înființarea structurilor (start-up) și demararea activităților economice.

 Valoarea totală a proiectului este de 4.944.968,19 lei, din care 4.549.370,76 lei contribuția Uniunii Europene și 395.597,43  lei contribuție din bugetul național

 Mai multe informații: în curând

Admin
Asociatia Indeco 2024. Toate drepturile rezervate. -