Formare profesionala

Asociația Indeco este autorizată ca furnizor de servicii de formare profesională pentru adulți de către CNFPA, finalizându-și cursurile cu certificate emise de Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse și Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului.


Asociația Indeco este autorizată de către MMFES pentru servicii de consiliere și mediere pe piața muncii, asigurând pentru beneficiarii săi oportunități de angajare.


Asociația Indeco este membru fondator al Centrului de Excelență în Servicii ce oferă agenților economici și persoanelor fizice interesate:

Programe de calificare/recalificare

 • administrator pensiune turistică
 • agent curățenie
 • brutar
 • bucătar
 • coșar
 • florar decorator
 • funcționar bancar
 • inspector resurse umane
 • îngrijitoare bătrâni la domiciliu
 • lucrător finisor în construcții
 • lucrător în comerț
 • lucrător social
 • ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație
 • tehnician în activități de poștă

Programe de inițiere/specializare/perfecționare

 • asistent relații publice
 • barman
 • competențe antreprenoriale
 • competențe informatice
 • competențe în limba engleză
 • competențe sociale și civice
 • consilier de informare și orientare profesională
 • director în învățământul preșcolar, primar, gimnazial și de maiștri
 • director vânzări
 • disk Jockey
 • expert achiziții publice
 • expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene
 • formator (formare profesională)
 • maestru ceremonii
 • manager resurse umane
 • manager proiect

Programe de dezvoltare personală

 • Coaching la locul de muncă
 • Cum să devii un antreprenor de succes
 • Dezvoltarea abilităților manageriale
 • Management, marketing și PR
 • Managementul afacerilor mici și mijlocii
 • Strategie organizațională în situații de criză
 • Viziune antreprenorială și comerț în statele UE

Competenţe cheie, comune mai multor ocupaţii:

 • leadership
 • lucru în echipă
 • rezolvarea de probleme
 • comunicare
 • negociere
 • muncă orientată către client (atitudine faţă de clienţi)
 • organizarea locului de muncă
 • metode de căutare a unui loc de muncă
 • igiena și securitatea muncii
 • autodezvoltare profesională (dezvoltare personală cu scopul obţinerii de performanţă)


Cursurile organizate au o durată cuprinsă între 1-9 luni, în sistem dual – alternând pregătirea teoretică cu aplicațiile practice.Admin
Asociatia Indeco 2024. Toate drepturile rezervate. -