Proiecte

20222021202020192018201520142013201220112010200920082007200620052004

Formare pentru performanta

Proiect finantat  de Uniunea Europeană și Guvernul României din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 6 - Educație și competențe. Cod MySmis: 134585

 

Obiectivul general: Cresterea participarii la invatarea pe tot parcursul vietii, a accesului egal la programe de FPC pentru toate grupurile de varsta intr-un cadru formal, non-formal sau informal, consilierea si orientarea profesionala, actualizarea cunostintelor, aptitudinilor , competentelor fortei de munca, promovandu-se cai de invatare flexibile si moderne. 

 

Aplicant: Asociatia pentru Integrare si Dezvoltare Comunitara – INDECO Parteneri: Asociatia Consensual si Centru de excelenta în formare profesională Maramureș.

 

Perioada de implementare: 01 aprilie 2021 – 31 martie 2023. 

Mai multe despre acest proiect

Principalele rezultate preconizate sunt:

-     660 persoane angajate in regiunea Nord Est sau Nord Vest (judetele Iasi, Suceava, Botosani, Vaslui, Maramures, Cluj, Salaj) vor beneficia de consiliere profesionala si tutorat, dezvoltarea carierei si cautarea de noi oportunitati pentru locuri de munca ;

-     640 persoane isi vor imbunatati abilitatile de baza si transversale, atat profesionale, cat si non-profesionale, precum si a competentelor antreprenoriale prin participare la  programe de Formare Profesionala Continua (34 cursuri autorizate ANC si 9 cursuri informale/training); 

-     20 persoane vor beneficia de servicii integrate si flexibile ce vizeaza evaluarea, recunoasterea si validarea rezultatelor invatarii dobandite in contexte non-formale si informale;

-     informarea si constientizarea a cel putin 700  persoane privind importanta participarii la programele de FPC, respectiv a Invatarii pe tot Parcursul Vietii,  pentru formarea si evolutia  profesionala;

-     imbunatatirea calitatii serviciilor de FPC si cresterea relevantei sistemelor de educatie si formare profesionala pentru piata muncii.

 

Valoarea totală a proiectului este de 4.662.492,55 lei, din care 3.963.118,76 lei contribuția Uniunii Europene și 699.373,79  lei contribuție din bugetul național

 

Mai multe informatii:

https://www.facebook.com/formarepentruperformanta

Caravana oportunitatilor de formare

Proiect finantat  de Uniunea Europeană și Guvernul României din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 6 - Educație și competențe. Cod MySmis: 135022

 

Obiectivul general: Creșterea participării la învățarea pe tot parcursul vieții, a accesului egal la programe de Formare Profesională Continuă pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, consilierea și orientarea profesională, actualizarea cunoștințelor, aptitudinilor, competențelor forței de muncă, promovându-se căi de învățare flexibile și moderne. 

 

Mai multe despre acest proiect

Aplicant: Asociatia Consensual. Parteneri: Asociatia pentru Integrare si Dezvoltare Comunitara – INDECO si Asociatia George Ofrim.

Perioada de implementare: 01 aprilie 2021 – 31 martie 2023. 

Valoarea totală a proiectului este de 4.433.754,97 lei, din care 3.768.691,75 lei contribuția Uniunii Europene și 665.063,22 lei contribuție din bugetul național.

Mai multe informatii:

https://www.facebook.com/caravanaoportunitatilor

I.S.R. – Intreprinderi sociale responsabile

Proiect finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 4 – Incluziune socială și combaterea sărăciei, obiectivul specific 4.16 – Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă. 

Contract POCU/449/4/16/128067

Lider: Asociația pentru Integrare și Dezvoltare Comunitară – INDECO

Parteneri: Asociația ASCEND și SC Clemon S.R.L.

Perioada de implementare: 12.06.2019 – 11.06.2022

Mai multe despre acest proiect

Obiectivul generalal proiectului constă în consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră autosustenabilă prin creșterea numărului de entități de economie socială în regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Est și Sud-Muntenia, în vederea stimulării integrării pe piața forței de muncă a persoanelor din grupurile vulnerabile și a combaterii sărăciei, prin înființarea de întreprinderi sociale și crearea de noi locuri de muncă.

Rezultatele așteptate în urma implementării

- Îmbunătățirea compețentelor în domeniul antreprenoriatului social pentru 105 de persoane care intenționează să înființeze o întreprindere socială, prin participarea acestora în cadrul unui program de formare antreprenorială specifică;

- Creșterea nivelului de instruire și dezvoltarea competențelor și abilităților pentru 105 persoane care intenționează să înființeze o întreprindere socială, prin organizarea unor programe de formare în domenii relevante întreprinderilor sociale.

- Dezvoltarea antreprenoriatului social prin furnizarea de servicii personalizate de consiliere pentru înființarea a 25 de întreprinderi de economie socială în cele 4 regiuni;

- Sprijinirea funcționării întreprinderilor sociale prin acordare de ajutoare de minimis / subvenții cu valori de maxim55000 europentru 2 locuri de muncăcreate, pânăla maxim 100000 euro pentru 5 locuri de muncăcreate:

- Crearea a minim 100 de noi locuri de muncă durabile și de calitate în cadrul întreprinderilor de economie socială nou înființate.

 

Valoarea totală eligibilă a proiectuluieste de 13.855.855,12 lei, din care 11.726.772,44 lei este valoarea finanțării Uniunii Europene, 2.069.430,37 lei este valoarea finanțării Guvernului României și 59.682,31 lei este valoarea co-finanțării asigurată de parteneriat. 

Informatii suplimentare:

-                        Asociatia INDECO e-mail: proiect.isr@gmail.com, tel. 0752 116 848, Iasi, str. 14 Decembrie 1989, nr. 2B, www.asociatia-indeco.ro. Aria de implementare: regiunile Nord-Est și Sud-Est

-                        Asociatia ASCEND, e-mail: asociatia_ascend@yahoo.com, tel. 0724 277 561, Aria de implementare: regiunea Sud-Muntenia

-                        SC CLEMON SRL, email: proiecte@clemon.ro, tel. 0744 424 297, Aria de implementare: regiunea Nord-Vest.

Admin
Asociatia Indeco 2022. Toate drepturile rezervate. -