Proiecte

2021202020192018201520142013201220112010200920082007200620052004

Let’s Start Up Afacerea Ta!

Proiect finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non agricol din zona urbană. Contract: POCU/82/3/7/104999.

Mai multe despre acest proiect

Aplicant: Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Botoșani

Parteneri: Asociația pentru Integrare și Dezvoltare Comunitară – INDECO, Asociația Consensual, A.C. Acquisition Career Management S.R.L., Camera de Comerț și Industrie Suceava, Asociația PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă

Perioada de implementare: 16.12.2018 – 15.01.2021

Website-ul proiectuluiSUS! - Start Up Smart!

Proiect finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non agricol din zona urbană. Contract: POCU/82/3/7/106660.

Mai multe despre acest proiect

Aplicant: – Asociatia ASCEND

Parteneri: Asociația pentru Integrare și Dezvoltare Comunitară – INDECO, Asociația Consensual, SC Clemon SRL

Perioada de implementare: 15.01.2018 – 14.01.2021

Website-ul proiectuluiAdmin
Asociatia Indeco 2021. Toate drepturile rezervate. -