Proiecte

202320222021202020192018201520142013201220112010200920082007200620052004

Angajarea - o prioritate!

Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară nr. 5 - Promovarea măsurilor active de ocupare. DMI 5.1 - Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare și este implementat de Asociația pentru Integrare și Dezvoltare Comunitară - INDECO în parteneriat cu Asociația Consensual și Asociația ADL Progres. 

 

Mai multe despre acest proiect

Contract POSDRU/183/5.1/S/154352

Perioada de implementare: 25.02.2015 - 24.12.2015

Website-ul proiectuluiStart spre angajare!

Proiect cofinantat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară nr.5 – Promovarea măsurilor active de ocupare,  DMI 5.1 - Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare si implementat de Asociația pentru Integrare si Dezvoltare Comunitara – INDECO în parteneriat cu Asociația Consensual.

Mai multe despre acest proiect

Contract POSDRU/183/5.1/S/153311

Perioada de implementare: 25.02.2015-24.12.2015

Website-ul proiectuluiCreșterea șanselor de ocupare prin reorientare profesională

Proiect finanțat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 5 ,,Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare”, Contract POSDRU/125/5.1/S/126762

Aplicant: SC Clemon SRL Baia Mare

Mai multe despre acest proiect

Parteneri: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș, Asociația pentru Integrare și Dezvoltare Comunitară INDECO Iași, Asociația Consensual

Perioada de implementare: 01.04.2014 – 30.09.2015

PARTENERIAT PENTRU ECONOMIA SOCIALĂ - PARTSES

Proiect cofinanțat de FSE prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa Prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale, Domeniul major de intervenție  6.1.”Dezvoltarea economiei sociale” Contract POSDRU/173/6.1/ S /147367. Aplicant: Asociația ADL ProgresPerioada de implementare: 29.12.2014 – 28.12.2015

Mai multe despre acest proiect

Aplicant: Asociația ADL Progres

Parteneri: Asociația pentru Integrare și Dezvoltare Comunitară - INDECO, Asociația Consensual

Perioada de implementare: 29.12.2014 – 28.12.2015

Website-ul proiectuluiAdmin
Asociatia Indeco 2023. Toate drepturile rezervate. -