Proiecte

201520142013201220112010200920082007200620052004

Angajarea - o prioritate!

Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară nr. 5 - Promovarea măsurilor active de ocupare. DMI 5.1 - Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare și este implementat de Asociația pentru Integrare și Dezvoltare Comunitară - INDECO în parteneriat cu Asociația Consensual și Asociația ADL Progres. 

 

Mai multe despre acest proiect

Contract POSDRU/183/5.1/S/154352

Perioada de implementare: 25.02.2015 - 24.12.2015

Website-ul proiectului



Start spre angajare!

Proiect cofinantat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară nr.5 – Promovarea măsurilor active de ocupare,  DMI 5.1 - Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare si implementat de Asociația pentru Integrare si Dezvoltare Comunitara – INDECO în parteneriat cu Asociația Consensual.

Mai multe despre acest proiect

Contract POSDRU/183/5.1/S/153311

Perioada de implementare: 25.02.2015-24.12.2015

Website-ul proiectului



Admin
Asociatia Indeco 2017. Toate drepturile rezervate. -