Proiecte

2021202020192018201520142013201220112010200920082007200620052004

Creșterea șanselor de ocupare prin reorientare profesională

Proiect finanțat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 5 ,,Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare”, Contract POSDRU/125/5.1/S/126762

Aplicant: SC Clemon SRL Baia Mare

Mai multe despre acest proiect

Parteneri: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș, Asociația pentru Integrare și Dezvoltare Comunitară INDECO Iași, Asociația Consensual

Perioada de implementare: 01.04.2014 – 30.09.2015

PARTENERIAT PENTRU ECONOMIA SOCIALĂ - PARTSES

Proiect cofinanțat de FSE prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa Prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale, Domeniul major de intervenție  6.1.”Dezvoltarea economiei sociale” Contract POSDRU/173/6.1/ S /147367. Aplicant: Asociația ADL ProgresPerioada de implementare: 29.12.2014 – 28.12.2015

Mai multe despre acest proiect

Aplicant: Asociația ADL Progres

Parteneri: Asociația pentru Integrare și Dezvoltare Comunitară - INDECO, Asociația Consensual

Perioada de implementare: 29.12.2014 – 28.12.2015

Website-ul proiectuluiCentrul de resurse pentru dezvoltarea mediului rural

Proiect finanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 5 – DMI 5.2, Contract POSDRU/110/5.2/G/88394
Aplicant principal: Asociația INDECO

Perioada de implementare: 1.03.2011 - 28.02.2014

Mai multe despre acest proiect

Parteneri: Asociația Consensual și Asociația Filantropică Bunavestire Sighet (AFOBS)

Website-ul proiectuluiPoți și tu!

Proiect finanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 5 – DMI 5.2
Aplicant principal: Asociația INDECO

Mai multe despre acest proiect

Parteneri: AJOFM Iași, Asociația Consensual, Asociația SmartID, Asociația Centrul de Resurse pentru Antreprenoriat

Perioada de implementare: 1.03.2012 - 30.06.2014

Website-ul proiectuluiSupporting Centre for Cross-Border Business Environment – Training, Exhibition and Symposium

Proiect finanțat prin Programul Operațional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007 – 2013, Prioritatea 1 “Către o economie competitivă a zonei de frontieră”, CODE MIS-ETC 1156

Applicant principal: Consiliul Raional Ialoveni

Mai multe despre acest proiect

Parteneri: Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Botoșani, Asociația pentru Integrare și Dezvoltare Comunitară INDECO Iași

Perioada de implementare: 04.04.2012 – 31.12.2014

Piața muncii: oportunități pentru viitor prin șanse egale pentru femei

Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Domeniul Major de Intervenție 6.3: ”Promovarea egalității de șanse pe piața muncii”, Axa prioritară 6: ”Promovarea incluziunii sociale”

Aplicant principal: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Iași
Partneri: Asociația pentru Integrare și Dezvoltare Comunitară INDECO Iași, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Galați, Funația Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii Brăila, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș, SC Clemon SRL Baia Mare

Mai multe despre acest proiect

Perioada de implementare: 1.03.2011 – 28.02.2014

Website-ul proiectuluiAdmin
Asociatia Indeco 2021. Toate drepturile rezervate. -