Proiecte

2021202020192018201520142013201220112010200920082007200620052004

Formare profesională pentru un viitor mai bun!

Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 5, Domeniul major de intervenție 5.1
Aplicant principal: Asociația Consensual
Parteneri: Asociația INDECO Iași, Asociația AFOBS Sighetu Marmației

Mai multe despre acest proiect

Perioada de implementare: 1.01.2011 – 30.11.2012

Website-ul proiectuluiCross Border Pictures

Proiect finanțat prin Programul Operațional Comun România-Ucraina-
Republica Moldova 2007-2013, Prioritatea 3 ”Promovarea activităților people to people”, Contractul de finanțare nr. 21442/15.03.2011, Cod MIS-ETC 945
Parteneri: Centrul de Resurse pentru Adolescenți și Tineret – Bălți, Republica Moldova și Organizația de tineret ”Molodyi Ruh” – Cernăuți, Ucraina

Mai multe despre acest proiect

Perioada de implementare: 31.03.2011 – 30.03.2012

Website-ul proiectuluiPiața muncii: oportunități pentru viitor prin șanse egale pentru femei

Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Domeniul Major de Intervenție 6.3: ”Promovarea egalității de șanse pe piața muncii”, Axa prioritară 6: ”Promovarea incluziunii sociale”

Aplicant principal: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Iași
Partneri: Asociația pentru Integrare și Dezvoltare Comunitară INDECO Iași, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Galați, Funația Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii Brăila, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș, SC Clemon SRL Baia Mare

Mai multe despre acest proiect

Perioada de implementare: 1.03.2011 – 28.02.2014

Website-ul proiectuluiCentrul de informare și formare pentru angajați

Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 2 ”Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul major de intervenție 2.3 ”Acces și participare la formare profesională continuă”

Mai multe despre acest proiect

Perioada de implementare: 1.06.2011 - 31.03.2013

Website-ul proiectuluiPrimii pași spre o meserie de succes

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 2, ”Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul major de intervenție 2.3 ”Acces și participare la formare profesională continuă”

Mai multe despre acest proiect

Perioada de implementare: 1.09.2011 – 31.08.2013

Website-ul proiectuluiINTEGRA – Complex de măsuri active de ocupare pe piața muncii

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Aplicant principal: ADL – Progres Piatra Neamț
Parteneri: Asociația INDECO Iași, Asociația FEMINA 2000 Roman

Mai multe despre acest proiect

Perioada de implementare: 1.10.2010 - 30.09.2012

Website-ul proiectuluiConsiliere și formare pentru angajare

Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 5, Domeniul major de intervenție 5.1
Aplicant principal: Asociația Consensual
Partener: Asociația INDECO

Mai multe despre acest proiect

Perioada de implementare: 1.11.2010 – 31.12.2012

Website-ul proiectuluiDezvoltare Antreprenorială și Relaționare în Mediul de Afaceri D.A.R.M.A

POSDRU/92/3.1/S/63271
Axa prioritară 3 ”Creșterea Adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenție 3.1. ”Promovarea culturii antreprenoriale”

Mai multe despre acest proiect

Rolul organizației și nivelul de implicare în proiect: partener – furnizor formare profesională

Website-ul proiectuluiAdmin
Asociatia Indeco 2021. Toate drepturile rezervate. -