Proiecte

2021202020192018201520142013201220112010200920082007200620052004

INTEGRA – Complex de măsuri active de ocupare pe piața muncii

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Aplicant principal: ADL – Progres Piatra Neamț
Parteneri: Asociația INDECO Iași, Asociația FEMINA 2000 Roman

Mai multe despre acest proiect

Perioada de implementare: 1.10.2010 - 30.09.2012

Website-ul proiectuluiConsiliere și formare pentru angajare

Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 5, Domeniul major de intervenție 5.1
Aplicant principal: Asociația Consensual
Partener: Asociația INDECO

Mai multe despre acest proiect

Perioada de implementare: 1.11.2010 – 31.12.2012

Website-ul proiectuluiDezvoltare Antreprenorială și Relaționare în Mediul de Afaceri D.A.R.M.A

POSDRU/92/3.1/S/63271
Axa prioritară 3 ”Creșterea Adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenție 3.1. ”Promovarea culturii antreprenoriale”

Mai multe despre acest proiect

Rolul organizației și nivelul de implicare în proiect: partener – furnizor formare profesională

Website-ul proiectuluiAdmin
Asociatia Indeco 2021. Toate drepturile rezervate. -