Proiecte

2018201520142013201220112010200920082007200620052004

Dezvoltare Antreprenorială și Relaționare în Mediul de Afaceri D.A.R.M.A

POSDRU/92/3.1/S/63271
Axa prioritară 3 ”Creșterea Adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenție 3.1. ”Promovarea culturii antreprenoriale”

Mai multe despre acest proiect

Rolul organizației și nivelul de implicare în proiect: partener – furnizor formare profesională

Website-ul proiectuluiRitmuri transfrontaliere

RO 2006/018-447.01.02.06
Finanțat prin Programul de vecinătate România-Moldova 2004-2006, Prioritatea 2 – Fondul Comun al Proiectelor Mici – Phare CBC 2006
Partener: Centrul de Resurse pentru Adolescenți și Tineret – Bălți, Republica Moldova

Mai multe despre acest proiect

Perioada de implementare: 15.09.2008-15.06.2009

Website-ul proiectuluiFormare profesională pentru angajații cheie din industria ușoară

PHARE 2006/017-553.04.02.02.02
Finanțat prin Programul Phare – Coeziune Economică și Socială, Dezvoltarea Resurselor Umane, Promovarea învățării pe parcursul întregii vieți pentru calificarea și recalificarea forței de muncă.
Parteneri: Asociația Consensual, Asociația SMART ID

Mai multe despre acest proiect

Perioada de implementare: 2.12.2008-30.11.2009

Website-ul proiectuluiFormare Antreprenorială Rurală

Finanțat prin Programul Phare 2006 Coeziune Economică și Socială – Dezvoltarea Resurselor Umane – Măsuri Active pentru ocupare
Partener: Asociația ADL-Progres, Piatra Neamț

Mai multe despre acest proiect

Perioada de implementare: 2.12.2008-30.11.2009

Website-ul proiectuluiAdmin
Asociatia Indeco 2019. Toate drepturile rezervate. -