Proiecte

202320222021202020192018201520142013201220112010200920082007200620052004

Formare antreprenorială pentru femei manager

Finanțat de Guvernul României prin Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici, Mijlocii și Cooperație Iași
Scopul proiectului: dezvoltarea de competențe antreprenoriale pentru 20 de femei manager din județul Iași și certificarea cunoștințelor cu diplome eliberate de MMFES și CNFPA.

Mai multe despre acest proiect

Perioada de implementare: 1.11.2008-2.12.2008

Caravana ideilor

RO 2005/017-553.04.02.01.117
Finanțat prin Programul Phare 2005 Coeziune Economică și Socială – Dezvoltarea Resurselor Umane – Măsuri Active pentru Ocupare
Parteneri: Asociația Consensual, Iași; Asociația Geneza, Botoșani.

Mai multe despre acest proiect

Perioada de implementare: 01.01.2008-31.12.2008

Website-ul proiectuluiPerformanțe prin adaptabilitate și formare continuă

PHARE 2005/017-553.04.02.02.02
Finanțat prin programul Phare – Coeziune Economică și Socială, Dezvoltarea Resurselor Umane, Promovarea învățării pe parcursul întregii vieți pentru calificarea și recalificarea forței de muncă

Mai multe despre acest proiect

Obiectivul general al proiectului: promovarea competivității și adaptabilității forței de muncă existentă la toate nivelele ierarhice din întreprinderi, în vederea creșterii productivității la locul de muncă.
Obiective specifice:

  • însușirea și implementarea unui sistem de management de mediu prin programe de pregătire centrate pe sistemul ISO 14001;
  • Îmbunătățirea performanțelor profesionale ale persoanelor implicate în procesul de producție prin programe de pregătire în utilizarea și programarea mașinilor cu comandă numerică;
  • Îmbunătățirea performanțelor profesionale ale personalului managerial și operațional din cadrul SC SIDEM SRL prin programe de pregătire centrate pe un soft economic, precum și prin programe de pregătire de limbă engleză;
  • Formarea și antrenarea abilităților necesare instruirii personalului printr-un curs de Formare a formatorilor.

Grupurile țintă ale proiectului: personalul firmei SC SIDEM SRL de la toate nivelele ierarhice
Buget: 89460 euro
Rolul organizației și nivelul de implicare în proiect: partener – furnizor formare profesională
Aplicant principal: SC SIDEM SRL
Perioada de implementare: 1.1.2008-31.12.2008

Ritmuri transfrontaliere

RO 2006/018-447.01.02.06
Finanțat prin Programul de vecinătate România-Moldova 2004-2006, Prioritatea 2 – Fondul Comun al Proiectelor Mici – Phare CBC 2006
Partener: Centrul de Resurse pentru Adolescenți și Tineret – Bălți, Republica Moldova

Mai multe despre acest proiect

Perioada de implementare: 15.09.2008-15.06.2009

Website-ul proiectuluiFormare profesională pentru angajații cheie din industria ușoară

PHARE 2006/017-553.04.02.02.02
Finanțat prin Programul Phare – Coeziune Economică și Socială, Dezvoltarea Resurselor Umane, Promovarea învățării pe parcursul întregii vieți pentru calificarea și recalificarea forței de muncă.
Parteneri: Asociația Consensual, Asociația SMART ID

Mai multe despre acest proiect

Perioada de implementare: 2.12.2008-30.11.2009

Website-ul proiectuluiFormare Antreprenorială Rurală

Finanțat prin Programul Phare 2006 Coeziune Economică și Socială – Dezvoltarea Resurselor Umane – Măsuri Active pentru ocupare
Partener: Asociația ADL-Progres, Piatra Neamț

Mai multe despre acest proiect

Perioada de implementare: 2.12.2008-30.11.2009

Website-ul proiectuluiCentrul de promovare a tinerilor

RO 2004/016-941.01.02.02
Finanțat prin Programul de Vecinătate România-Moldova 2004-2006, Măsura nr. 2.1 Fondul Comun al Proiectelor Mici – Phare CBC 2005, Prioritatea 2
Parteneri: Centrul de Resurse pentru Adolescenți și Tineret – Bălți, Republica Moldova; Asociația Consensual, Iași

Mai multe despre acest proiect

Perioada de implementare: 1.12.2007-31.08.2008

Admin
Asociatia Indeco 2023. Toate drepturile rezervate. -