Proiecte

20222021202020192018201520142013201220112010200920082007200620052004

Cursuri de calificare și recalificare a angajaților SC RE MINA SRL

RO016-772.04.02.01.01.107
Finanțat prin programul PHARE 2004 – Coeziune Economică și Socială, Dezvoltarea Resurselor Umane, Promovarea Capitalului Uman

Mai multe despre acest proiect

Perioada de implementare: 21.02.2007-30.10.2007

Centrul de calificare în meseria 'Cizmar' și de specializare pentru meseriile 'Manager proiect' și 'Manager al sistemelor de management al calității'

RO016-772.04.02.01.01.112
Finanțat prin programul PHARE 2004 – Coeziune Economică și Socială, Dezvoltarea Resurselor Umane, Promovarea Capitalului Uman

Mai multe despre acest proiect

Perioada de implementare: 21.02.2007-21.01.2008

Metode de angrenare a tinerilor în viața școlii și comunității

Tabără de instruire de 4 zile, pentru 32 de tineri, în scopul dobândirii de cunoștințe și competențe utile în programarea și implementarea de activități social-educaționale. S-a pus accent pe dobândirea de cunoștințe de educație nonformală și metode de lucru și armonizarea lor cu diferite tipuri de participare/implicare a tinerilor în activități sociale și/sau culturale.

Mai multe despre acest proiect

Finanțat de către Autoritatea Națională pentru Tineret, prin Direcția Județeană pentru Tineret Iași și Asociația INDECO
Perioada de implementare: 1.09.2007-30.09.2007

Centrul de promovare a tinerilor

RO 2004/016-941.01.02.02
Finanțat prin Programul de Vecinătate România-Moldova 2004-2006, Măsura nr. 2.1 Fondul Comun al Proiectelor Mici – Phare CBC 2005, Prioritatea 2
Parteneri: Centrul de Resurse pentru Adolescenți și Tineret – Bălți, Republica Moldova; Asociația Consensual, Iași

Mai multe despre acest proiect

Perioada de implementare: 1.12.2007-31.08.2008

Centru de promovare a capitalului turistic transfrontalier

RO 2004/016-941.01.02.07
Finanțat prin Programul de vecinătate România-Moldova 2004-2006, Măsura nr. 2.1 Fondul
Comun al Proiectelor Mici – Phare CBC 2004, Prioritatea 2
Partener: Casa Antreprenoriatului Ungheni

Mai multe despre acest proiect

Perioada de implementare: 1.12.2006-30.10.2007

Admin
Asociatia Indeco 2022. Toate drepturile rezervate. -