Proiecte

202320222021202020192018201520142013201220112010200920082007200620052004

Cursuri de calificare și recalificare a angajaților SC RE MINA SRL

RO016-772.04.02.01.01.107
Finanțat prin programul PHARE 2004 – Coeziune Economică și Socială, Dezvoltarea Resurselor Umane, Promovarea Capitalului Uman

Mai multe despre acest proiect

Perioada de implementare: 21.02.2007-30.10.2007

Centrul de calificare în meseria 'Cizmar' și de specializare pentru meseriile 'Manager proiect' și 'Manager al sistemelor de management al calității'

RO016-772.04.02.01.01.112
Finanțat prin programul PHARE 2004 – Coeziune Economică și Socială, Dezvoltarea Resurselor Umane, Promovarea Capitalului Uman

Mai multe despre acest proiect

Perioada de implementare: 21.02.2007-21.01.2008

Metode de angrenare a tinerilor în viața școlii și comunității

Tabără de instruire de 4 zile, pentru 32 de tineri, în scopul dobândirii de cunoștințe și competențe utile în programarea și implementarea de activități social-educaționale. S-a pus accent pe dobândirea de cunoștințe de educație nonformală și metode de lucru și armonizarea lor cu diferite tipuri de participare/implicare a tinerilor în activități sociale și/sau culturale.

Mai multe despre acest proiect

Finanțat de către Autoritatea Națională pentru Tineret, prin Direcția Județeană pentru Tineret Iași și Asociația INDECO
Perioada de implementare: 1.09.2007-30.09.2007

Viitorul tinerilor din mediul rural

Sesiune de instruire și consultanță antreprenorială adresată tinerilor având ca temă ”Planificarea unei mici afaceri specifice mediului rural”. Cursul a fost structurat pentru organizarea producției agricole și valorificarea ei și, prin metode experențiale a încercat să demonstreze tinerilor că pot să-și pornească o mică afacere cu resurse minime, că pot avea rezultate deosebite aplicând cunoștințele dobândite la curs.

Mai multe despre acest proiect

Finanțat de către Autoritatea Națională pentru Tineret, prin Direcția Județeană pentru Tineret Iași și Asociația INDECO
Perioada de implementare: 1.06.2007-30.06.2007

Evenimente publice – Modalități de asigurare a resurselor necesare organizațiilor de tineret

Tabără de instruire pentru tineri cu vârste cuprinse între 18 și 29 ani, membri în staff-urile ONG.

Mai multe despre acest proiect

Tematica abordată: organizarea de evenimente speciale în scopul asigurării resurselor financiare și umane necesare dezvoltării organizaționale și implementării activităților propuse de către SAT.
Finanțat de către Autoritatea Națională pentru Tineret, prin Direcția Județeană pentru Tineret Iași și Asociația INDECO
Perioada de implementare: 1.05.2007-30.05.2007

Centrul de promovare a tinerilor

RO 2004/016-941.01.02.02
Finanțat prin Programul de Vecinătate România-Moldova 2004-2006, Măsura nr. 2.1 Fondul Comun al Proiectelor Mici – Phare CBC 2005, Prioritatea 2
Parteneri: Centrul de Resurse pentru Adolescenți și Tineret – Bălți, Republica Moldova; Asociația Consensual, Iași

Mai multe despre acest proiect

Perioada de implementare: 1.12.2007-31.08.2008

Centru de promovare a capitalului turistic transfrontalier

RO 2004/016-941.01.02.07
Finanțat prin Programul de vecinătate România-Moldova 2004-2006, Măsura nr. 2.1 Fondul
Comun al Proiectelor Mici – Phare CBC 2004, Prioritatea 2
Partener: Casa Antreprenoriatului Ungheni

Mai multe despre acest proiect

Perioada de implementare: 1.12.2006-30.10.2007

Admin
Asociatia Indeco 2023. Toate drepturile rezervate. -