Proiecte

202320222021202020192018201520142013201220112010200920082007200620052004

A,B,C-ul afacerilor

Obiective: instruire pentru dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale destinată tinerilor care doresc să-și deschidă o afacere proprie.

Mai multe despre acest proiect

Activități: curs – 3 zile/18 ore
Tematica:

 • aspectele economice, legislative, necesare demarării unei afaceri, mici întreprinderi;
 • formalități de înființare a unei firme;
 • planuri de afacere;
 • idei și modele de afaceri.

Surse de finanțare: Asociația INDECO, Autoritatea Națională pentru Tineret prin Direcția Județeană pentru Tineret Iași, Oficiul Teritorial al Întreprinderilor Mici, Mijlocii și Cooperației Iași
Număr de beneficiari: 80
Perioada de desfășurare: semestrial – o sesiune de instruire pentru 40 de beneficiari

Managementul Organizațiilor de Tineret

Obiective: dezvoltarea abilităților cursanților în stabilirea strategiilor de dezvoltare organizațională și asigurarea surselor de finanțare necesare implementării proiectelor organizației.

Mai multe despre acest proiect

Activități:

 • curs de instruire de 3 zile în urma căruia beneficiarii au reușit să:
  • elaboreze un Plan de acțiuni bazat pe analiza resurselor organizației de proveniență,
  • să întocmească o cerere (aplicație) în vederea obținerii unor finanțări,
  • se familiarizeze cu tehnicile de implementare a proiectelor;

se familiarizeze cu tehnicile de implementare a proiectelor;

Surse de finanțare: Asociația INDECO, Asociația Consensual
Număr de beneficiari: 40 tineri, cu vârsta între 18-29 ani
Perioada de desfășurare: semestrul I – luna mai, semestrul II – luna octombrie

Tinerii și viitorul lor în România

Obiective:

 • combaterea fenomenului de migrație a tinerilor în alte țări;
 • identificarea de oportunități de afirmare pentru tineri în România și în Iași;
 • realizarea unui set de materiale de promovare cu distribuire în școli profesionale, licee, instituții de învățământ superior.

 

Mai multe despre acest proiect

Activități: organizarea unui workshop pentru tinerii din anii terminali (liceu, șc. profesională, facultate)
Surse de finanțare: Asociația INDECO, sponsori
Număr de beneficiari: 60 tineri, cu vârsta între 18-29 ani
Perioada de desfășurare: iunie 2006

Romanticii de azi

Obiective: sprijinirea tinerilor cu potențial creativ.

Mai multe despre acest proiect

Activități:

 • organizarea unui concurs de creații literare;
 • realizarea unui volum cu cele mai reușite creații și distribuirea gratuită a cărților.

Surse de finanțare: Asociația INDECO, Autoritatea Națională pentru Tineret prin Direcția
Județeană pentru Tineret Iași
Număr de beneficiari: 100
Perioada de desfășurare: mai-iunie 2006

Dreptul ce mi-a fost încălcat

Obiective:

 • conștientizarea tinerilor asupra drepturilor și obligațiilor ce revin unui cetățean european;
 • formare de promotori ai drepturilor omului.
Mai multe despre acest proiect

Activități: seminar – dezbatere pentru tineri pe tema drepturilor și obligațiilor cetățenilor europeni.
Surse de finanțare: Asociația INDECO, Asociația Consensual
Număr de beneficiari: 40 de tineri
Perioada de desfășurare: semestrul I 2006

Centru de promovare a capitalului turistic transfrontalier

RO 2004/016-941.01.02.07
Finanțat prin Programul de vecinătate România-Moldova 2004-2006, Măsura nr. 2.1 Fondul
Comun al Proiectelor Mici – Phare CBC 2004, Prioritatea 2
Partener: Casa Antreprenoriatului Ungheni

Mai multe despre acest proiect

Perioada de implementare: 1.12.2006-30.10.2007

Help

Obiective: sprijinirea persoanelor aflate în dificultate economică.
Activități:

 • ajutor alimentar, articole de igienă, articole de îmbrăcăminte familiilor cu venituri sub 300 lei/lună (Paște, Crăciun, în caz de necesitate)
 • sprijinirea copiilor (elevi) din familii cu venituri mici (rechizite și articole de îmbrăcăminte)
Mai multe despre acest proiect

Surse de finanțare: Asociația INDECO, sponsori
Număr de beneficiari: 26 de familii
Perioada de desfășurare: permanent

Asociația pentru Integrare și Dezvoltare Comunitară INDECO este partener activ al Asociației Consensual pentru implementarea proiectului ”Centrul de Tineret Iași”, finanțat de Autoritatea Națională pentru Tineret – prin Direcția Județeană pentru Tinert Iași. În calitate de partener a contribuit cu resurse materiale, umane și logistice la implementarea următoarelor activități:
1. Activități permanente:
Servicii de informare și documentare în domeniile:

 • învățământ;
 • formare profesională;
 • viață asociativă;
 • turism și petrecere a timpului liber;
 • consultanță și consiliere.

Activitate de consultanță:

 • managementul antreprenorial;
 • managementul proiectelor.

Activități de consiliere:

 • orientare școlară și profesională;
 • orientare pe piața muncii;
 • relații interpersonale etc.;
 • testare, evaluare și orientare profesională;
 • servicii de mediere pe piața forței de muncă;

2. Activități punctuale:

 • fundamentarea cererilor de finanțare ANT;
 • codul bunelor maniere;
 • Ziua Pamantului;
 • formare de formatori pentru activități de tineret;
 • metode și tehnici de căutare a unui loc de muncă;
 • implicarea ONG/SAT în prevenirea delicvenței ș a victimizării tinerilor;
 • Cum să obțin un JOB?
 • Managementul ONG de tineret.
Website-ul proiectuluiAdmin
Asociatia Indeco 2023. Toate drepturile rezervate. -