Proiecte

20222021202020192018201520142013201220112010200920082007200620052004

Centru de promovare a capitalului turistic transfrontalier

RO 2004/016-941.01.02.07
Finanțat prin Programul de vecinătate România-Moldova 2004-2006, Măsura nr. 2.1 Fondul
Comun al Proiectelor Mici – Phare CBC 2004, Prioritatea 2
Partener: Casa Antreprenoriatului Ungheni

Mai multe despre acest proiect

Perioada de implementare: 1.12.2006-30.10.2007

Help

Obiective: sprijinirea persoanelor aflate în dificultate economică.
Activități:

 • ajutor alimentar, articole de igienă, articole de îmbrăcăminte familiilor cu venituri sub 300 lei/lună (Paște, Crăciun, în caz de necesitate)
 • sprijinirea copiilor (elevi) din familii cu venituri mici (rechizite și articole de îmbrăcăminte)
Mai multe despre acest proiect

Surse de finanțare: Asociația INDECO, sponsori
Număr de beneficiari: 26 de familii
Perioada de desfășurare: permanent

Asociația pentru Integrare și Dezvoltare Comunitară INDECO este partener activ al Asociației Consensual pentru implementarea proiectului ”Centrul de Tineret Iași”, finanțat de Autoritatea Națională pentru Tineret – prin Direcția Județeană pentru Tinert Iași. În calitate de partener a contribuit cu resurse materiale, umane și logistice la implementarea următoarelor activități:
1. Activități permanente:
Servicii de informare și documentare în domeniile:

 • învățământ;
 • formare profesională;
 • viață asociativă;
 • turism și petrecere a timpului liber;
 • consultanță și consiliere.

Activitate de consultanță:

 • managementul antreprenorial;
 • managementul proiectelor.

Activități de consiliere:

 • orientare școlară și profesională;
 • orientare pe piața muncii;
 • relații interpersonale etc.;
 • testare, evaluare și orientare profesională;
 • servicii de mediere pe piața forței de muncă;

2. Activități punctuale:

 • fundamentarea cererilor de finanțare ANT;
 • codul bunelor maniere;
 • Ziua Pamantului;
 • formare de formatori pentru activități de tineret;
 • metode și tehnici de căutare a unui loc de muncă;
 • implicarea ONG/SAT în prevenirea delicvenței ș a victimizării tinerilor;
 • Cum să obțin un JOB?
 • Managementul ONG de tineret.
Website-ul proiectuluiAdmin
Asociatia Indeco 2022. Toate drepturile rezervate. -