Proiecte

202320222021202020192018201520142013201220112010200920082007200620052004

Business World

Obiective: instruire pentru dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale destinată tinerilor care doresc să-și deschidă o afacere proprie.

Mai multe despre acest proiect

Activități: cursuri – 3 zile/18 ore
Tematica:

 • formalități de înființare a unei firme;
 • planuri de afacere;
 • idei și modele de afaceri;
 • surse de finanțare pentru o afacere/idee.

Surse de finanțare: Asociația INDECO, Autoritatea Națională pentru Tineret – pentru seria din decembrie
Număr de beneficiari: 100
Perioada de desfășurare: trimestrial o sesiune de instruire pentru 25 de beneficiari

Managementul organizațiilor de tineret

Obiective: dezvoltarea abilităților cursanților în stabilirea strategiilor de dezvoltare organizațională și asigurarea surselor de finanțare necesare implementării proiectelor organizației.

Mai multe despre acest proiect

Activități: curs de instruire de 3 zile în urma căruia beneficiarii au reușit să:

 • elaboreze un Plan de acțiuni bazat pe analiza resurselor organizației de proveniență;
 • să întocmească o cerere (aplicație) în vederea obținerii unor finanțări;
 • se familiarizeze cu tehnicile de implementare a proiectelor.

Surse de finanțare: Asociația INDECO, Asociația Consensual
Număr de beneficiari: 40 de tineri, cu vârsta între 18-29 ani
Perioada de desfășurare: semestrul I – luna mai, semestrul II – luna octombrie

Tinerii și viitorul lor în România

Obiective:

 • identificarea de oportunități de afirmare pentru tinerii din România și Iași;
 • realizarea unui set de materiale de promovare cu distribuire în școli profesionale, licee, instituții de învățământ superior.
Mai multe despre acest proiect

Activități: organizarea unui workshop pentru tinerii din anii terminali (liceu, șc. profesională, facultate)
Număr de beneficiari: 50 tineri, cu vârsta între 18-29 ani
Surse de finanțare: Asociația INDECO
Perioada de desfășurare: iunie 2005

România în culori

Obiective: sprijinirea tinerilor cu potențial creativ

Mai multe despre acest proiect

Activități:

 • organizarea unui concurs de artă fotografică;
 • realizarea unei expoziții cu instantanee reușite.

Surse de finanțare: Asociația INDECO
Număr de beneficiari: 30
Perioada de desfășurare: septembrie 2005

Tineri promotori pentru o Românie Europeană

Obiective:

 • conștientizarea tinerilor asupra drepturilor și obligațiilor ce revin unui cetățean european;
 • formare de promotori ai drepturilor și obligațiilor cetățenilor.
Mai multe despre acest proiect

Activități: seminar – dezbatere pentru tineri pe tema drepturilor și obligațiilor cetățenilor europeni
Surse de finanțare: Asociația INDECO, sponsori
Număr de beneficiari: 40 de tineri din județul Iași
Perioada de desfășurare: octombrie 2005

HELP

Obiective: sprijinirea persoanelor aflate în dificultate

Mai multe despre acest proiect

Activități:

 • distribuire de pachete alimentare cu ocazia sărbătorilor religioase;
 • sprijin financiar pentru cazuri de urgență;
 • sprijin medical pentru persoane aflate în dificultate.

Surse de finanțare: Asociația INDECO
Număr de beneficiari: 30
Perioada de desfășurare: permanent

Admin
Asociatia Indeco 2023. Toate drepturile rezervate. -