Proiecte

2018201520142013201220112010200920082007200620052004

Tinerii și viitorul lor în România

Obiective:

  • identificarea de oportunități de afirmare pentru tinerii din România și Iași;
  • realizarea unui set de materiale de promovare cu distribuire în școli profesionale, licee, instituții de învățământ superior.
Mai multe despre acest proiect

Activități: organizarea unui workshop pentru tinerii din anii terminali (liceu, șc. profesională, facultate)
Număr de beneficiari: 50 tineri, cu vârsta între 18-29 ani
Surse de finanțare: Asociația INDECO
Perioada de desfășurare: iunie 2005

România în culori

Obiective: sprijinirea tinerilor cu potențial creativ

Mai multe despre acest proiect

Activități:

  • organizarea unui concurs de artă fotografică;
  • realizarea unei expoziții cu instantanee reușite.

Surse de finanțare: Asociația INDECO
Număr de beneficiari: 30
Perioada de desfășurare: septembrie 2005

Tineri promotori pentru o Românie Europeană

Obiective:

  • conștientizarea tinerilor asupra drepturilor și obligațiilor ce revin unui cetățean european;
  • formare de promotori ai drepturilor și obligațiilor cetățenilor.
Mai multe despre acest proiect

Activități: seminar – dezbatere pentru tineri pe tema drepturilor și obligațiilor cetățenilor europeni
Surse de finanțare: Asociația INDECO, sponsori
Număr de beneficiari: 40 de tineri din județul Iași
Perioada de desfășurare: octombrie 2005

HELP

Obiective: sprijinirea persoanelor aflate în dificultate

Mai multe despre acest proiect

Activități:

  • distribuire de pachete alimentare cu ocazia sărbătorilor religioase;
  • sprijin financiar pentru cazuri de urgență;
  • sprijin medical pentru persoane aflate în dificultate.

Surse de finanțare: Asociația INDECO
Număr de beneficiari: 30
Perioada de desfășurare: permanent

Admin
Asociatia Indeco 2019. Toate drepturile rezervate. -