Proiecte

202320222021202020192018201520142013201220112010200920082007200620052004

Viitorul începe azi!

Proiect finanțat  de Uniunea Europeană și Guvernul României din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară – Inițiativa locuri de muncă pentru tineri. Cod MySmis: 153522

Obiectivul general: Creșterea  șanselor de ocupare și îmbunătățirea situației profesionale pentru 375 tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani (din care 80 din mediul rural și 40 de etnie roma) înregistrați și profilați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunea Sud Muntenia,  beneficiari de servicii integrate și flexibile de ocupare pe piața forței de muncă.

Aplicant: Asociația pentru Integrare și Dezvoltare Comunitara – INDECO. Parteneri: Asociația Consensual și Asociația ASCEND.

Perioada de implementare: 17 iunie 2022 – 16 decembrie 2023.  

Mai multe despre acest proiect

Mai multe despre acest proiect:

Activitățile proiectului se adresează către 375 tinerii NEETs , cu vârsta între 16 - 29 ani și domiciliul în Regiunea Sud Muntenia (jud. Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman) fără loc de muncă și care nu urmează nici o formă de învățământ. Aceștia vor beneficia de un pachet personalizat de măsuri care vizează (dar fără a se limita la acestea): formare profesională și/sau antreprenorială, sprijin în găsirea unui loc de muncă / plasare pe piața muncii și integrarea socio-profesională la noul loc de muncă (constând, de ex., în acțiuni de îndrumare, consiliere, asistență a angajatului), acompanierea în vederea menținerii în câmpul muncii, (de exemplu - asigurarea serviciilor de asistență pentru copiii ai căror părinți participă la activitățile proiectului: creșă, after school, acompaniere), sprijin în inițierea de mici afaceri prin formare antreprenorială și ajutor financiar pentru demararea unei activități economice.

Principalele rezultate preconizate:

-      400 persoane, vor fi informate asupra oportunităților de formare și ocupare prin servicii integrate și flexibile de ocupare pe piața forței de muncă, de care pot beneficia tinerii NEEts înregistrați la Serviciul Public de Ocupare. 

-      240 tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, rezidenți în regiunea Sud Muntenia, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare și profilați cu nivel de ocupabilitate B, C și D, vor beneficia de servicii de formare profesională și certificare competențe.

-      120 de tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare cu nivel ocupabilitate A, vor beneficia de formare antreprenorială și sprijin în înființarea de noi firme în mediul rural sau urban din regiunea Sud Muntenia.

-      375 tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidență în regiunea Sud Muntenia vor beneficia de servicii specializate pentru stimularea ocupării și medierea muncii, demers concretizat prin angajarea a minimum 165 tineri NEETs, inclusiv cei care desfășoară o activitate independentă.

-      Minim 18 planuri de afacere, întocmite de participanții la cursurile antreprenoriale, vor beneficia de subvenții (micro-granturi) pentru înființarea structurilor (start-up) și demararea activităților economice.

 

Valoarea totală a proiectului este de 4.944.112,29 lei, din care 4.548.583,33 lei contribuția Uniunii Europene și 395.528,96  lei contribuție din bugetul național

 

Mai multe informatii:

https://www.facebook.com

VIITOR - Valorificarea, Instruirea și Integrarea Tinerilor prin Ocupare Responsabilă

Proiect finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară – Inițiativa locuri de muncă pentru tineri. Cod MySmis: 153677

 Obiectivul general: Creșterea  sanselor de ocupare și îmbunătățirea situației profesionale pentru 375 tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani (din care 80 din mediul rural și 40 de etnie roma) înregistrați și profilați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunea Sud Muntenia,  beneficiari de servicii integrate și flexibile de ocupare pe piața forței de muncă.

 Aplicant: Asociația ASCEND  Parteneri: Asociația Consensual și Asociația pentru Integrare și Dezvoltare Comunitară – INDECO.

 Perioada de implementare: 13 iulie 2022 – 31 decembrie 2023. 

Mai multe despre acest proiect

Activitățile proiectului se adresează către 375 tinerii NEETs , cu vârsta între 16 - 29 ani și domiciliul în Regiunea Sud Muntenia (jud. Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman) fără loc de muncă și care nu urmează nici o forma de învățământ. Aceștia vor beneficia de un pachet personalizat de măsuri care vizează (dar fără a se limita la acestea): formare profesională și/sau antreprenorială, sprijin în găsirea unui loc de muncă / plasare pe piața muncii și integrarea socio-profesională la noul loc de muncă (constând, de ex., în acțiuni de îndrumare, consiliere, asistență a angajatului), acompanierea în vederea menținerii în câmpul muncii, (de exemplu - asigurarea serviciilor de asistență pentru copiii ai căror părinți participă la activitățile proiectului: creșă, after school, acompaniere), sprijin în inițierea de mici afaceri prin formare antreprenorială și ajutor financiar pentru demararea unei activități economice.

Principalele rezultate preconizate:

-      400 persoane, vor fi informate asupra oportunităților de formare și ocupare prin servicii integrate și flexibile de ocupare pe piața forței de muncă, de care pot beneficia tinerii NEEts înregistrați la Serviciul Public de Ocupare. 

-      240 tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, rezidenți în regiunea Sud Muntenia, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare și profilați cu nivel de ocupabilitate B, C si D, vor beneficia de servicii de formare profesională și certificare competențe.

-      120 de tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare cu nivel ocupabilitate A, vor beneficia de formare antreprenorială și sprijin în înființarea de noi firme în mediul rural sau urban din regiunea Sud Muntenia.

-      375 tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunea Sud Muntenia vor beneficia de servicii specializate pentru stimularea ocupării și medierea muncii, demers concretizat prin angajarea a minimum 165 tineri NEETs, inclusiv cei care desfășoară o activitate independentă.

-      Minim 18 planuri de afacere, întocmite de participanții la cursurile antreprenoriale, vor beneficia de subvenții (micro-granturi) pentru înființarea structurilor (start-up) și demararea activităților economice.

 Valoarea totală a proiectului este de 4.944.968,19 lei, din care 4.549.370,76 lei contribuția Uniunii Europene și 395.597,43  lei contribuție din bugetul național

 Mai multe informații: în curând

Formare pentru performanta

Proiect finantat  de Uniunea Europeană și Guvernul României din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 6 - Educație și competențe. Cod MySmis: 134585

 

Obiectivul general: Cresterea participarii la invatarea pe tot parcursul vietii, a accesului egal la programe de FPC pentru toate grupurile de varsta intr-un cadru formal, non-formal sau informal, consilierea si orientarea profesionala, actualizarea cunostintelor, aptitudinilor , competentelor fortei de munca, promovandu-se cai de invatare flexibile si moderne. 

 

Aplicant: Asociatia pentru Integrare si Dezvoltare Comunitara – INDECO Parteneri: Asociatia Consensual si Centru de excelenta în formare profesională Maramureș.

 

Perioada de implementare: 01 aprilie 2021 – 31 martie 2023. 

Mai multe despre acest proiect

Principalele rezultate preconizate sunt:

-     660 persoane angajate in regiunea Nord Est sau Nord Vest (judetele Iasi, Suceava, Botosani, Vaslui, Maramures, Cluj, Salaj) vor beneficia de consiliere profesionala si tutorat, dezvoltarea carierei si cautarea de noi oportunitati pentru locuri de munca ;

-     640 persoane isi vor imbunatati abilitatile de baza si transversale, atat profesionale, cat si non-profesionale, precum si a competentelor antreprenoriale prin participare la  programe de Formare Profesionala Continua (34 cursuri autorizate ANC si 9 cursuri informale/training); 

-     20 persoane vor beneficia de servicii integrate si flexibile ce vizeaza evaluarea, recunoasterea si validarea rezultatelor invatarii dobandite in contexte non-formale si informale;

-     informarea si constientizarea a cel putin 700  persoane privind importanta participarii la programele de FPC, respectiv a Invatarii pe tot Parcursul Vietii,  pentru formarea si evolutia  profesionala;

-     imbunatatirea calitatii serviciilor de FPC si cresterea relevantei sistemelor de educatie si formare profesionala pentru piata muncii.

 

Valoarea totală a proiectului este de 4.662.492,55 lei, din care 3.963.118,76 lei contribuția Uniunii Europene și 699.373,79  lei contribuție din bugetul național

 

Mai multe informatii:

https://www.facebook.com/formarepentruperformanta

Caravana oportunitatilor de formare

Proiect finantat  de Uniunea Europeană și Guvernul României din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 6 - Educație și competențe. Cod MySmis: 135022

 

Obiectivul general: Creșterea participării la învățarea pe tot parcursul vieții, a accesului egal la programe de Formare Profesională Continuă pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, consilierea și orientarea profesională, actualizarea cunoștințelor, aptitudinilor, competențelor forței de muncă, promovându-se căi de învățare flexibile și moderne. 

 

Mai multe despre acest proiect

Aplicant: Asociatia Consensual. Parteneri: Asociatia pentru Integrare si Dezvoltare Comunitara – INDECO si Asociatia George Ofrim.

Perioada de implementare: 01 aprilie 2021 – 31 martie 2023. 

Valoarea totală a proiectului este de 4.433.754,97 lei, din care 3.768.691,75 lei contribuția Uniunii Europene și 665.063,22 lei contribuție din bugetul național.

Mai multe informatii:

https://www.facebook.com/caravanaoportunitatilor

Admin
Asociatia Indeco 2023. Toate drepturile rezervate. -