Asociația pentru Integrare și Dezvoltare Comunitară-INDECO este autorizată ca furnizor de servicii de formare profesională pentru adulți de către CNFPA, finalizându-și cursurile cu certificate emise de Ministerul Muncii, Familiei și Protectiei Sociale.

Cursuri administrativ funcționale:
- Contabil;
- Manager al sistemelor de mediu;
- Manager al sistemelor de management al calității;
- Manager proiect;
- Formator (formare profesională);
- Referent comerț exterior;
- Agent turism touroperator.

Cursuri în domeniul creației artistice:
- Diskjokey (DJ);
- Maestru de ceremonii (MC).

Competențe cheie comune mai multor meserii:
- antreprenor;
- leadership;
- lucru în echipă;
- rezolvare de probleme;
- comunicare;
- negociere;
- munca orientată către client (atitudine față de client);
- organizarea locului de muncă;
- igiena și securitatea muncii;
- autodezvoltare profesională;
- metode de căutare a unui loc de muncă.

Informații
Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind aderarea României la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene în România: http://www.infoeuropa.ro.

Avertisment
Acest web site nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga răspundere asupra corectitudinii informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor acestui site.