Pentru acest proiect s-a ales un eșantion pilot de 20 de IMM-uri active în cadrul industriei ușoare localizate în județele Botoșani, Iași, Vaslui. Fiecare unitate poate beneficia de instruirea gratuită a unui numar de maxim 4 angajați (cate unul pentru fiecare program de specializare!).

Cursuri:
Se vor organiza 4 cursuri de specializare în urmatoarele ocupații
- Manager proiect – 220 ore instruire teoretică și aplicații practice;
- Manager al sistemelor de management al calității – 200 ore instruire teoretică și aplicații practice;
- Manager al sistemelor de mediu– 200 ore instruire teoretică și aplicații practice;
- Formator– 80 ore instruire teoretică și aplicații practice.

Desfașurarea cursurilor:
- instruire teoretică și aplicații practice - 2 zile /săptămână (16 ore) de regulă sâmbăta și/sau duminica (pentru a nu afecta procesul de producție), între orele 08:00 – 16:00 ;
- studiu individual, aplicații și realizare lucrare practică: 7 săptămâni cu asistență din partea echipei tehnice. În acest interval fiecare participant la programul de formare va beneficia de ore de asistență și îndrumare individuală pentru realizarea lucrării finale din partea formatorilor;
- durata maximă a cursurilor – 3 luni.

Dosarul de înscriere va cuprinde:
- formular de solicitare – descarcă aici
- copie diplomă de studii;
- copie buletin/carte de identitate;
- copie certificate de căsătorie (daca este cazul şi numai când s-a schimbat numele);
- adeverinţa medicală – apt pentru participare la cursuri;
- copie carte de muncă;

Dosarele se depun la:
- Iași, Asociaţia pentru Integrare și Dezvoltare Comunitară-INDECO , str. 14 decembrie 1989, nr. 2B, etaj. 2, tel 0232 258653
Asociația pentru Integrare și Dezvoltare Comunitară-INDECO este autorizată ca furnizor de servicii de formare profesională pentru adulți de către CNFPA, finalizându-și cursurile cu certificate emise de Ministerul Muncii, Familiei și Protectiei Sociale.
Informații
Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind aderarea României la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene în România: http://www.infoeuropa.ro.

Avertisment
Acest web site nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga răspundere asupra corectitudinii informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor acestui site.