Proiect „Formare profesională pentru angajați cheie din industria ușoară” -Phare 2006/018-147.04.02.02.01.113, Coeziune economică şi socială, Dezvoltarea Resurselor Umane, Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi pentru calificarea şi recalificarea forţei de muncă

Perioada de implementare:
2.12.2008 - 1.12.2009

Obiectivul general:
Promovarea competitivităţii şi adaptabilităţii forţei de muncă existentă la toate nivelele ierarhice din întreprinderi, în vederea creşterii productivităţii la locul de muncă.

Obiective specifice:
1. Dezvoltarea abilităților și creșterea competențelor profesionale a angajaților cheie a IMM-urilor din industria usoară localizate în județele Iaşi, Botoșani, Vaslui cu atribuții în domeniul managementului de proiect, resurselor umane, mediului, controlului calităţii.
2. Creșterea calității programelor de formare organizate pentru dezvoltarea resurselor umane proprii în cadrul IMM-urilor din industria ușoară localizate în județele Iaşi, Botoșani, Vaslui.

Grupul țintă al proiectului:
- persoane angajate în IMM-uri din industria ușoară din județul Iaşi, Botoșani, Vaslui
- IMM-uri din industria ușoară din județul Iaşi, Botoșani, Vaslui

  Strategia folosită pentru atingerea scopului proiectului:
- cercetarea și identificarea nevoilor IMM-urilor din industria ușoară din județele Botoșani, Iași, Vaslui prin work-shopuri pe tema “Facilități de formare pentru angajați cheie în IMM-uri din industria ușoară”;
- dezvoltarea competențelor profesionale ale angajaților din posturi cheie (manageri, șefi departamente, responsabili resurse umane) – prin cursuri de specializare autorizate;
- Asistenţă şi consultanţă IMM-urilor interesate de dezvoltarea resurselor umane proprii prin diverse activităţi cum ar fi: evaluarea nevoilor de instruire;
- realizare de planuri de formare;
- schimburi de bune practici în domeniul dezvoltării resurselor umane;
- instruirea la locul de muncă a angajaţilor cheie (manageri/ consilieri responsabili cu instruirea/angajaţii ai departamentului de resurse umane/lideri sindicali).

Rezultate așteptate:
- promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi în scopul completării cunoștințelor profesionale și dobândirii de noi competențe;
- creșterea competențelor profesionale a 80 de angajați prin cursuri de specializare în ocupații cheie (manager proiect, manager al sistemelor de management al calității, manager al sistemelor de mediu, formator);
- creșterea calității produselor realizate de 20 de IMM-uri din industria ușoară;
- creșterea calitățiii programelor de formare profesională realizate de IMM-urile incluse în program pentru salariații proprii;
- stimularea formării profesionale a angajaților din industria ușoară.

Bugetul proiectului:
75000 euro, din care 67500 euro fonduri publice (PHARE și Guvernul României) și 7500 euro contribuția Asociației INDECO.

Aplicant principal:
Asociația pentru Integrare și Dezvoltare Comunitară-INDECO

Parteneri:
Asociația Consensual
Asociația Smart ID
Informații
Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind aderarea României la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene în România: http://www.infoeuropa.ro.

Avertisment
Acest web site nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga răspundere asupra corectitudinii informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor acestui site.