Dosarul de înscriere va cuprinde:
- formular de solicitare (se completează la depunerea dosarului);
- copie diplomă de studii;
- copie buletin/carte de identitate;
- copie certificate de căsătorie (daca este cazul şi numai când s-a schimbat numele);
- adeverinţa medicală – apt pentru participare la cursuri;
- copie carnet şomer.

Dosarele se depun la:
- Iași, Asociaţia pentru Integrare și Dezvoltare Comunitară-INDECO , str. 14 decembrie 1989, nr. 2B, etaj. 2, tel 0232 258653
- Piatra Neamț, Asociația “ADL Progres” - B-dul Decebal, nr. 15, Bl. C1, Sc. B, ap. 18, tel 0233 210678