Asociația pentru Integrare și Dezvoltare Comunitară-INDECO este autorizată ca furnizor de servicii de formare profesională pentru adulți de către CNFPA, finalizându-și cursurile cu certificate emise de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

Cursuri administrativ funcționale:
- Contabil;
- Manager al sistemelor de mediu;
- Manager al sistemelor de management al calității;
- Manager proiect;
- Formator (formare profesională);
- Referent comerț exterior;
- Agent turism touroperator.

Cursuri în domeniul creației artistice:
- Diskjokey (DJ);
- Maestru de ceremonii (MC).

Competențe cheie comune mai multor meserii:
- antreprenor;
- leadership;
- lucru în echipă;
- rezolvare de probleme;
- comunicare;
- negociere;
- munca orientată către client (atitudine față de client);
- organizarea locului de muncă;
- igiena și securitatea muncii;
- autodezvoltare profesională;
- metode de căutare a unui loc de muncă.