Proiect „Formare Antreprenorială Rurală” - Phare 2006/018-147.04.02.01.01.102, Coeziune economică şi socială, Dezvoltarea Resurselor Umane, Măsuri Active de Ocupare

Perioada de implementare:
2.12.2008-1.12.2009

Obiectivul / obiectivele generale:
1. Promovarea antreprenoriatului şi inovării şi a afacerilor pe cont propriu (business start-up) pentru cel putin 200 de persoane din mediul rural;
2. Sprijinirea a cel puțtin 100 de persoane șomere în accesarea unui job prin acordarea de servicii de consiliere și mediere pe piața muncii;
3. Dezvoltarea personală a 60 de personae din mediul rural, cuprinderea acestora la un curs intensiv de inițiere antreprenorială;
4.Creșterea ratei de ocupare a populațtiei șomere prin inițierea/autorizarea a cel puțin 18 afaceri funcționale în primele 8 luni post proiect de către 20 absolvenți ai cursurilor de formare (30%).

Obiectivul specific (Scopul proiectului):
Creșterea ratei de ocupare a persoanelor din mediul rural a județelor Iași și Neamț prin dezvoltarea serviciilor de informare, orientare și consiliere privind cariera și a spiritului antreprenorial, a mobilității, flexibilității şi adaptabilității persoanelor pe piaţa muncii.

Grupul țintă
Grupul țintă al proiectului este format din 200 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă din mediul rural din care:
- 100 din județul Iași;
- 100 din județul Neamț.

Principalele activități:
Oferirea grupului țintă a unui pachet integrat de servicii care presupune:
- informare asupra oportunităților antreprenoriale din zonele menționate;
- formare antreprenorială, prin cursuri intensive, pentru șomerii ce dovedesc interes și au abilități în acest sens;
- consiliere, asistență și sprijin pentru absolvenții de program de formare ce doresc să-și inițieze propria afacere;
- orientare profesională, consiliere și mediere pe piața muncii pentru persoanele ce dovedesc interes pentru angajare/reangajare imediată.

Bugetul proiectului:
97000 euro, din care 87300 euro fonduri publice (PHARE și Guvernul României) și 9700 euro contribuția Asociației INDECO.

Aplicant principal:
Asociația pentru Integrare și Dezvoltare Comunitară-INDECO

Partener:
Asociația „ADL Progres”