Aquisitions


Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/110/5.2/G/88394
Nr. 1150/23.05.2012
Titlul proiectului: „Centru de resurse pentru dezvoltarea mediului rural”

INVITATIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA COMPETITIVA

Obiectul contractului: Furnizare echipamente IT videoproiector, ecran pentru proiectie, laptop, PC, imprimanta, copiator, telefon/fax, tv/monitor, aparat foto.
Sursa de finanţare a contractului de furnizare care urmează să fie atribuit: Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa Prioritară 5: Promovarea măsurilor active de ocup
Domeniul major de intervenţie 5.2 „Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca”.
Procedura aplicată pentru atribuire: procedura competitiva.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare va fi: “pretul cel mai scazut”.
Informatiile privind achizitia sunt disponibile pe internet la adresa www.asociatia-indeco.ro sau se pot obtine in urma unei solicitari scrise adresate achizitorului: adresa de e-mail office@asociatia-indeco.ro. , telefon/fax 0232 258653, sau direct la sediul Asociatiei Indeco din Iasi, str. 14 Decembrie 1989, nr. 2B, et.2.
Ofertele se depun la sediul Achizitorului: Iasi, str. 14 Decembrie 1989, nr. 2B, et.2.
Data limita de depunere a ofertelor este: 05.06.2012, ora 10.00.
Data de deschidere a ofertelor este: 05.06.2012, ora 12.00.
Relatii suplimentare: persoana responsabila: Mocanasu Diana Silvia, consilier juridic/responsabil achizitii, Asociatia INDECO, tel/fax 0232 258653, e-mail office@asociatia-indeco.ro..
Data publicării anunțului: 23.05.2012

apasă aici pentru a descărca DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIREReferitor: Valoare estimata procedura achizitie echipamente in cadrul proiectului „Poti si tu!”
Avand in vedere solicitarea unui potential ofertant de a se comunica valoarea estimata a contractului de achizitie publica echipamnete IT din cadrul proiectului „Poti si tu!” va comunicam ca valoarea estimata este de 142.000 lei.

Referitor: Data depunere oferta procedura achizitie echipamente in cadrul proiectului "Poti si tu!"
Avand in vedere faptul ca ziua de 04.06.2012 este sarbatoare legala (a 2-a zi de Rusalii), calendarul de desfasurare al procedurii de achizitie echipamente in cadrul proiectului „Poti si tu!” se modifica astfel:
      Data limita de depunere a ofertelor este: 06.06.2012, ora 10.00.
      Data de deschidere a ofertelor este: 06.06.2012, ora 12.00.
      Relatii suplimentare: Mocanasu Diana Silvia, consilier juridic/responsabil achizitii, Asociatia INDECO, tel/fax 0232 258653, e-mail office@asociatia-indeco.ro.

Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/110/5.2/G/88823
Nr. 1149/ 23.05.2012
Titlul proiectului: „Poti si tu!”

INVITATIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA COMPETITIVA

Obiectul contractului: Furnizare echipamente IT videoproiector, ecran pentru proiectie, laptop, PC, imprimanta, copiator, telefon/fax .
Sursa de finanţare a contractului de furnizare care urmează să fie atribuit: Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa Prioritară 5: Promovarea măsurilor active de ocup
Domeniul major de intervenţie 5.2 „Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca”.
Procedura aplicată pentru atribuire: procedura competitiva.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare va fi: “pretul cel mai scazut”.
Informatiile privind achizitia sunt disponibile pe internet la adresa www.asociatia-indeco.ro sau se pot obtine in urma unei solicitari scrise adresate achizitorului: adresa de e-mail office@asociatia-indeco.ro. , telefon/fax 0232 258653, sau direct la sediul Asociatiei Indeco din Iasi, str. 14 Decembrie 1989, nr. 2B, et.2.
Ofertele se depun la sediul Achizitorului: Iasi, str. 14 Decembrie 1989, nr. 2B, et.2.
Data limita de depunere a ofertelor este: 04.06.2012, ora 10.00.
Data de deschidere a ofertelor este: 04.06.2012, ora 12.00.
Relatii suplimentare: persoana responsabila: Mocanasu Diana Silvia, consilier juridic/responsabil achizitii, Asociatia INDECO, tel/fax 0232 258653, e-mail office@asociatia-indeco.ro.
Data publicării anunțului: 23.05.2012

apasă aici pentru a descărca DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIREInvesteşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 3 „Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”
Domeniul major de intervenţie 3.1. “Promovarea culturii antreprenoriale”
Titlul proiectului: „Dezvoltare antreprenorială şi relaţionare în mediul de afaceri”
Contract POSDRU/92/3.1/S/63271

Asociatia pentru Integrare și Dezvoltare Comunitară - INDECO, în calitate de achizitor/beneficiar, lanseaza procedura de achizitie publica pentru atribuirea contractului de “Furnizare materiale consumabile - hrana (pauza de cafea)”, cod CPV 15800000-6, 15980000-1, conform sectiunii “Caiet de sarcini” din documentatia de atribuire.Obiectul contractului: Furnizare materiale consumabile - hrana (pauza de cafea)
1. Sursa de finantare a contractului de furnizare care urmeaza sa fie atribuit: Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
2. Procedura aplicata pentru atribuire: procedura de prospectare a pietei –studiu de piata, desfasurata conform Instructiunilor AMPOSDRU.
3. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare va fi: “pretul cel mai scazut”
4. Informatiile privind achizitia sunt disponibile pe internet la adresa www.asociatia-indeco.ro sau se pot obtine in urma unei solicitari scrise adresate achizitorului: adresa de e-mail: office@asociatia-indeco.ro, telefon: 0232/258653 sau direct la sediul Asociatiei din Iasi, str. 14 Decembrie 1989, Nr. 2B, et.2.
5. Ofertele se depun la sediul Achizitorului din Iasi, str. 14 Decembrie 1989, Nr. 2B, et.2.
Data limita de depunere a ofertelor: 18.01.2012, ora 10:00.
Data deschiderii ofertelor: 18.01.2012, ora 12:00.
Relatii suplimentare: tel 0232/258653, e-mail: office@asociatia-indeco.ro
Oferta castigatoare va fi stabilita in data de 18.01.2012, ora 15:00.
Data publicarii anuntului: 12.01.2012
apasa aici pentru a descarca INVITATIE DE PARTICIPARE
apasa aici pentru a descarca DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE


Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 3 „Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”
Domeniul major de intervenţie 3.1. “Promovarea culturii antreprenoriale”
Titlul proiectului: „Dezvoltare antreprenorială şi relaţionare în mediul de afaceri”
Contract POSDRU/92/3.1/S/63271

Asociatia pentru Integrare și Dezvoltare Comunitară - INDECO, în calitate de achizitor/beneficiar, lanseaza procedura de achizitie publica pentru atribuirea contractului de “Furnizare materiale consumabile - hrana (pauza de cafea)”, cod CPV 15800000-6, 15980000-1, conform sectiunii “Caiet de sarcini” din documentatia de atribuire.Obiectul contractului: Furnizare materiale consumabile - hrana (pauza de cafea)
1. Sursa de finantare a contractului de furnizare care urmeaza sa fie atribuit: Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
2. Procedura aplicata pentru atribuire: procedura de prospectare a pietei –studiu de piata, desfasurata conform Instructiunilor AMPOSDRU.
3. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare va fi: “pretul cel mai scazut”
4. Informatiile privind achizitia sunt disponibile pe internet la adresa www.asociatia-indeco.ro sau se pot obtine in urma unei solicitari scrise adresate achizitorului: adresa de e-mail: office@asociatia-indeco.ro, telefon: 0232/258653 sau direct la sediul Asociatiei din Iasi, str. 14 Decembrie 1989, Nr. 2B, et.2.
5. Ofertele se depun la sediul Achizitorului din Iasi, str. 14 Decembrie 1989, Nr. 2B, et.2.
Data limita de depunere a ofertelor: 18.01.2012, ora 10:00.
Data deschiderii ofertelor: 18.01.2012, ora 12:00.
Relatii suplimentare: tel 0232/258653, e-mail: office@asociatia-indeco.ro
Oferta castigatoare va fi stabilita in data de 18.01.2012, ora 15:00.
Data publicarii anuntului: 12.01.2012
apasa aici pentru a descarca INVITATIE DE PARTICIPARE
apasa aici pentru a descarca DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE


Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 3 „Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”
Domeniul major de intervenţie 3.1. “Promovarea culturii antreprenoriale”
Titlul proiectului: „Dezvoltare antreprenorială şi relaţionare în mediul de afaceri”
Contract POSDRU/92/3.1/S/63271

Asociatia pentru Integrare și Dezvoltare Comunitară - INDECO, în calitate de achizitor/beneficiar, lanseaza procedura de achizitie publica pentru atribuirea contractului de “Furnizare materiale consumabile - hrana (pauza de cafea)”, cod CPV 15800000-6, 15980000-1, conform sectiunii “Caiet de sarcini” din documentatia de atribuire.
Obiectul contractului: Furnizare materiale consumabile - hrana (pauza de cafea)
1. Sursa de finantare a contractului de furnizare care urmeaza sa fie atribuit: Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
2. Procedura aplicata pentru atribuire: procedura de prospectare a pietei –studiu de piata, desfasurata conform Instructiunilor AMPOSDRU.
3. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare va fi: “pretul cel mai scazut”
4. Informatiile privind achizitia sunt disponibile pe internet la adresa www.asociatia-indeco.ro sau se pot obtine in urma unei solicitari scrise adresate achizitorului: adresa de e-mail: office@asociatia-indeco.ro, telefon: 0232/258653 sau direct la sediul Asociatiei din Iasi, str. 14 Decembrie 1989, Nr. 2B, et.2.
5. Ofertele se depun la sediul Achizitorului din Iasi, str. 14 Decembrie 1989, Nr. 2B, et.2.
Data limita de depunere a ofertelor: 18.01.2012, ora 10:00.
Data deschiderii ofertelor: 18.01.2012, ora 12:00.
Relatii suplimentare: tel 0232/258653, e-mail: office@asociatia-indeco.ro
Oferta castigatoare va fi stabilita in data de 18.01.2012, ora 15:00.
Data publicarii anuntului: 12.01.2012
apasa aici pentru a descarca INVITATIE DE PARTICIPARE
apasa aici pentru a descarca DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE


Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 3 „Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”
Domeniul major de intervenţie 3.1. “Promovarea culturii antreprenoriale”
Titlul proiectului: „Dezvoltare antreprenorială şi relaţionare în mediul de afaceri”
Contract POSDRU/92/3.1/S/63271

Asociatia pentru Integrare și Dezvoltare Comunitară - INDECO, în calitate de achizitor/beneficiar, lanseaza procedura de achizitie publica pentru atribuirea contractului de “Furnizare materiale direct atribuite sustinerii activitatilor de educatie si formare”, cod CPV 39162000-5 conform sectiunii “Caiet de sarcini” din documentatia de atribuire.Obiectul contractului: Furnizare materiale direct atribuite sustinerii activitatilor de educatie si formare
1. Sursa de finantare a contractului de furnizare care urmeaza sa fie atribuit: Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
2. Procedura aplicata pentru atribuire: procedura de prospectare a pietei –studiu de piata, desfasurata conform Instructiunilor AMPOSDRU.
3. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare va fi: “pretul cel mai scazut”
4. Informatiile privind achizitia sunt disponibile pe internet la adresa www.asociatia-indeco.ro sau se pot obtine in urma unei solicitari scrise adresate achizitorului: adresa de e-mail: office@asociatia-indeco.ro, telefon: 0232/258653 sau direct la sediul Asociatiei din Iasi, str. 14 Decembrie 1989, Nr. 2B, et.2.
5. Ofertele se depun la sediul Achizitorului din Iasi, str. 14 Decembrie 1989, Nr. 2B, et.2.
Data limita de depunere a ofertelor: 17.01.2012, ora 10:00.
Data deschiderii ofertelor: 17.01.2012, ora 12:00.
Relatii suplimentare: tel 0232/258653, e-mail: office@asociatia-indeco.ro
Oferta castigatoare va fi stabilita in data de 17.01.2012, ora 15:00.
Data publicarii anuntului: 10.01.2012
apasa aici pentru a descarca INVITATIE DE PARTICIPARE
apasa aici pentru a descarca DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE


Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 3 „Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”
Domeniul major de intervenţie 3.1. “Promovarea culturii antreprenoriale”
Titlul proiectului: „Dezvoltare antreprenorială şi relaţionare în mediul de afaceri”
Contract POSDRU/92/3.1/S/63271

Asociatia pentru Integrare și Dezvoltare Comunitară - INDECO, în calitate de achizitor/beneficiar, lanseaza procedura de achizitie publica pentru atribuirea contractului de “Furnizare materiale direct atribuite sustinerii activitatilor de educatie si formare”, cod CPV 39162000-5 conform sectiunii “Caiet de sarcini” din documentatia de atribuire.
Obiectul contractului: Furnizare materiale direct atribuite sustinerii activitatilor de educatie si formare
1. Sursa de finantare a contractului de furnizare care urmeaza sa fie atribuit: Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
2. Procedura aplicata pentru atribuire: procedura de prospectare a pietei –studiu de piata, desfasurata conform Instructiunilor AMPOSDRU.
3. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare va fi: “pretul cel mai scazut”
4. Informatiile privind achizitia sunt disponibile pe internet la adresa www.asociatia-indeco.ro sau se pot obtine in urma unei solicitari scrise adresate achizitorului: adresa de e-mail: office@asociatia-indeco.ro, telefon: 0232/258653 sau direct la sediul Asociatiei din Iasi, str. 14 Decembrie 1989, Nr. 2B, et.2.
5. Ofertele se depun la sediul Achizitorului din Iasi, str. 14 Decembrie 1989, Nr. 2B, et.2.
Data limita de depunere a ofertelor: 17.01.2012, ora 10:00.
Data deschiderii ofertelor: 17.01.2012, ora 12:00.
Relatii suplimentare: tel 0232/258653, e-mail: office@asociatia-indeco.ro
Oferta castigatoare va fi stabilita in data de 17.01.2012, ora 15:00.
Data publicarii anuntului: 10.01.2012
apasa aici pentru a descarca INVITATIE DE PARTICIPARE
apasa aici pentru a descarca DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE


Programul Operational Comun Romania – Ucraina – Republica Moldova 2007 - 2013
Prioritatea: 3 “Promovarea activitatilor people to people”
Masura: 3.2 “Schimburi culturale, sociale si in domeniul educatiei”
Titlul proiectului: „Cross border pictures”
Cod MIS-ETC 945

Asociatia pentru Integrare si Dezvoltare Comunitara - INDECO, în calitate de achizitor/beneficiar, lanseaza procedura de achizitie publica pentru atribuirea contractului de: “Servicii realizare ghid turistic cu DVD inclus”, cod CPV 79810000-5, conform sectiunii “Caiet de sarcini” din documentatia de atribuire.Obiectul contractului: Servicii realizare ghid turistic cu DVD inclus.
1. Sursa de finantare a contractului de servicii care urmeaza sa fie atribuit: Programul Operational Comun Romania – Ucraina – Republica Moldova 2007 - 2013.
2. Procedura aplicata pentru atribuire: negociere fara publicare.
3. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare va fi: “oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”
4. Informatiile privind achizitia sunt disponibile pe internet la adresa www.asociatia-indeco.ro sau se pot obtine in urma unei solicitari scrise adresate achizitorului: adresa de e-mail: office@asociatia-indeco.ro, telefon: 0232/258653 sau direct la sediul Asociatiei din Iasi, str. 14 Decembrie 1989, Nr. 2B.
5. Ofertele se depun la sediul Achizitorului din Iasi, str. 14 Decembrie 1989, Nr. 2B.
Data limita de depunere a ofertelor: 20.12.2011, ora 10:00.
Data deschiderii ofertelor: 20.12.2011, ora 12:00.
Relatii suplimentare: tel 0232/258653, e-mail: office@asociatia-indeco.ro
Data publicarii anuntului: 14.12.2011
apasa aici pentru a descarca INVITATIE DE PARTICIPARE
apasa aici pentru a descarca DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE


Programul Operational Comun Romania – Ucraina – Republica Moldova 2007 - 2013
Prioritatea: 3 “Promovarea activitatilor people to people”
Masura: 3.2 “Schimburi culturale, sociale si in domeniul educatiei”
Titlul proiectului: „Cross border pictures”
Cod MIS-ETC 945

Asociatia pentru Integrare si Dezvoltare Comunitara - INDECO, în calitate de achizitor/beneficiar, lanseaza procedura de achizitie publica pentru atribuirea contractului de: “Servicii realizare ghid turistic cu DVD inclus”, cod CPV 79810000-5, conform sectiunii “Caiet de sarcini” din documentatia de atribuire.Obiectul contractului: Servicii realizare ghid turistic cu DVD inclus.
1. Sursa de finantare a contractului de servicii care urmeaza sa fie atribuit: Programul Operational Comun Romania – Ucraina – Republica Moldova 2007 - 2013.
2. Procedura aplicata pentru atribuire: negociere fara publicare.
3. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare va fi: “oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”
4. Informatiile privind achizitia sunt disponibile pe internet la adresa www.asociatia-indeco.ro sau se pot obtine in urma unei solicitari scrise adresate achizitorului: adresa de e-mail: office@asociatia-indeco.ro, telefon: 0232/258653 sau direct la sediul Asociatiei din Iasi, str. 14 Decembrie 1989, Nr. 2B.
5. Ofertele se depun la sediul Achizitorului din Iasi, str. 14 Decembrie 1989, Nr. 2B.
Data limita de depunere a ofertelor: 20.12.2011, ora 10:00.
Data deschiderii ofertelor: 20.12.2011, ora 12:00.
Relatii suplimentare: tel 0232/258653, e-mail: office@asociatia-indeco.ro
Data publicarii anuntului: 14.12.2011
apasa aici pentru a descarca INVITATIE DE PARTICIPARE
apasa aici pentru a descarca DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE


Programul Operational Comun Romania – Ucraina – Republica Moldova 2007 - 2013
Prioritatea: 3 “Promovarea activitatilor people to people”
Masura: 3.2 “Schimburi culturale, sociale si in domeniul educatiei”
Titlul proiectului: „Cross border pictures”
Cod MIS-ETC 945

Asociatia pentru Integrare si Dezvoltare Comunitara - INDECO, în calitate de achizitor/beneficiar, lanseaza procedura de achizitie publica pentru atribuirea contractului de: “Servicii realizare ghid turistic cu DVD inclus”, cod CPV 79810000-5, conform sectiunii “Caiet de sarcini” din documentatia de atribuire.
Obiectul contractului: Servicii realizare ghid turistic cu DVD inclus.
1. Sursa de finantare a contractului de servicii care urmeaza sa fie atribuit: Programul Operational Comun Romania – Ucraina – Republica Moldova 2007 - 2013.
2. Procedura aplicata pentru atribuire: negociere fara publicare.
3. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare va fi: “oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”
4. Informatiile privind achizitia sunt disponibile pe internet la adresa www.asociatia-indeco.ro sau se pot obtine in urma unei solicitari scrise adresate achizitorului: adresa de e-mail: office@asociatia-indeco.ro, telefon: 0232/258653 sau direct la sediul Asociatiei din Iasi, str. 14 Decembrie 1989, Nr. 2B.
5. Ofertele se depun la sediul Achizitorului din Iasi, str. 14 Decembrie 1989, Nr. 2B.
Data limita de depunere a ofertelor: 20.12.2011, ora 10:00.
Data deschiderii ofertelor: 20.12.2011, ora 12:00.
Relatii suplimentare: tel 0232/258653, e-mail: office@asociatia-indeco.ro
Data publicarii anuntului: 14.12.2011
apasa aici pentru a descarca INVITATIE DE PARTICIPARE
apasa aici pentru a descarca DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE


Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3. “Acces şi participare la formare profesională continuă (FPC)”
Titlul proiectului: „Centru de informare și formare pentru angajați”
Contract POSDRU/108/2.3/G/79565

Asociaţia pentru Integrare si Dezvoltare Comunitara - INDECO, în calitate de achizitor/beneficiar, lansează procedura de achiziţie publică pentru atribuirea contractului de “Furnizare carti si publicatii de specialitate”, cod CPV 22110000-4, 22121000-4, conform secţiunii “Caiet de sarcini” din documentaţia de atribuire.
Obiectul contractului: Furnizare carti si publicatii de specialitate
1. Sursa de finanţare a contractului de furnizare care urmează să fie atribuit: Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
2. Procedura aplicată pentru atribuire: procedura de prospectare a pieţei –studiu de piaţă, desfăşurată conform Instrucţiunilor AMPOSDRU.
3. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare va fi: “preţul cel mai scăzut”
4. Informaţiile privind achiziţia sunt disponibile pe internet la adresa www.asociatia-indeco.ro sau se pot obţine în urma unei solicitări scrise adresate achizitorului: adresa de e-mail: office@asociatia-indeco.ro, telefon: 0232/258653 sau direct la sediul Asociaţiei din Iaşi, str. 14 Decembrie 1989, Nr. 2B, et.2.
5. Ofertele se depun la sediul Achizitorului din Iaşi, str. 14 Decembrie 1989, Nr. 2B, et.2.
Data limită de depunere a ofertelor: 12.10.2011, ora 10:00.
Data deschiderii ofertelor: 12.10.2011, ora 12:00.
Relaţii suplimentare: tel 0232/258653, e-mail: office@asociatia-indeco.ro
Oferta câştigătoare va fi stabilită în data de 12.10.2011, ora 15:00.
Data publicării anunțului: 06.10.2011
apasă aici pentru a descărca INVITAŢIE DE PARTICIPARE
apasă aici pentru a desăarca DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIREInvesteşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3. “Acces şi participare la formare profesională continuă (FPC)”
Titlul proiectului: „Centru de informare și formare pentru angajați”
Contract POSDRU/108/2.3/G/79565

Asociaţia pentru Integrare si Dezvoltare Comunitara - INDECO, în calitate de achizitor/beneficiar, lansează procedura de achiziţie publică pentru atribuirea contractului de “Servicii realizare mape cu materiale de informare”, cod CPV 79810000-5 conform secţiunii “Caiet de sarcini” din documentaţia de atribuire.
Obiectul contractului: Servicii realizare mape cu materiale de informare
1. Sursa de finanţare a contractului de servicii care urmează să fie atribuit: Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
2. Procedura aplicată pentru atribuire: procedura de prospectare a pieţei –studiu de piaţă, desfăşurată conform Instrucţiunilor AMPOSDRU.
3. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare va fi: “preţul cel mai scăzut”
4. Informaţiile privind achiziţia sunt disponibile pe internet la adresa www.asociatia-indeco.ro sau se pot obţine în urma unei solicitări scrise adresate achizitorului: adresa de e-mail: office@asociatia-indeco.ro, telefon: 0232/258653 sau direct la sediul Asociaţiei din Iaşi, str. 14 Decembrie 1989, Nr. 2B, et.2.
5. Ofertele se depun la sediul Achizitorului din Iaşi, str. 14 Decembrie 1989, Nr. 2B, et.2.
Data limită de depunere a ofertelor: 25.10.2011, ora 10:00.
Data deschiderii ofertelor: 25.10.2011, ora 12:00.
Relaţii suplimentare: tel 0232/258653, e-mail: office@asociatia-indeco.ro
Oferta câştigătoare va fi stabilită în data de 25.10.2011, ora 15:00.
Data publicării anunțului: 04.10.2011
apasă aici pentru a descărca INVITAŢIE DE PARTICIPARE
apasă aici pentru a desăarca DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIREInvesteşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3. “ Acces şi participare la formare profesională continuă (FPC)”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/108/2.3/G/79565
Titlul proiectului: „Centru de informare si formare pentru angajati”

Asociația pentru Integrare si Dezvoltare Comunitara - INDECO, în calitate de achizitor/beneficiar, lansează procedura de achiziție publică pentru atribuirea contractului de “Servicii organizare evenimente”, cod CPV 79952000-2 conform secțiunii “Caiet de sarcini” din documentația de atribuire.
Obiectul contractului: Servicii organizare evenimente
1. Sursa de finanțare a contractului de servicii care urmează să fie atribuit: Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
2. Procedura aplicată pentru atribuire: procedura de prospectare a pieței – studiu de piață, desfășurată conform Instrucțiunilor AMPOSDRU.
3. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare va fi: “pretul cel mai scazut”.
4. Informațiile privind achiziția sunt disponibile pe internet la adresa www.asociatia-indeco.ro sau se pot obține în urma unei solicitări scrise adresate achizitorului: adresa de e-mail: office@asociatia-indeco.ro, telefon: 0232/258653 sau direct la sediul Asociației din Iași, str. 14 Decembrie 1989, Nr. 2B.
5. Ofertele se depun la sediul Achizitorului din Iași, str. 14 Decembrie 1989, Nr. 2B.
Data limită de depunere a ofertelor: 21.10.2011, ora 10:00.
Data deschiderii ofertelor: 21.10.2011, ora 12:00.
Relații suplimentare: tel 0232/258653, e-mail: office@asociatia-indeco.ro
Oferta câștigătoare va fi stabilită în data de 21.10.2010, ora 15:00.
Data publicării anunțului: 04.10.2011
apasă aici pentru a descărca INVITAŢIE DE PARTICIPARE
apasă aici pentru a desăarca DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIREInvesteşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3. “ Acces şi participare la formare profesională continuă (FPC)”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/108/2.3/G/79565
Titlul proiectului: „Centru de informare si formare pentru angajati”

Asociația pentru Integrare si Dezvoltare Comunitara - INDECO, în calitate de achizitor/beneficiar, lansează procedura de achiziție publică pentru atribuirea contractului de furnizare produse: “Furnizare materii prime si materiale pentru aplicatii practice”, cod CPV 03142300-1, 39831240-0, 22114100-3, conform secțiunii “Caiet de sarcini” din documentația de atribuire.
Obiectul contractului: Furnizare materii prime si materiale pentru aplicatii practice”
1. Sursa de finanțare a contractului de furnizare care urmează să fie atribuit: Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
2. Procedura aplicată pentru atribuire: procedura de prospectare a pieței –studiu de piață, desfășurată conform Instrucțiunilor AMPOSDRU.
3. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare va fi: “prețul cel mai scăzut”
4. Informațiile privind achiziția sunt disponibile pe internet la adresa www.asociatia-indeco.ro sau se pot obține în urma unei solicitări scrise adresate achizitorului: adresa de e-mail: office@asociatia-indeco.ro, telefon: 0232/258653 sau direct la sediul Asociației din Iași, str. 14 Decembrie 1989, Nr.2B.
5. Ofertele se depun la sediul Achizitorului din Iași, str. 14 Decembrie 1989, Nr.2B.
Data limită de depunere a ofertelor: 14.10.2011, ora 10:00.
Data deschiderii ofertelor: 14.10.2011, ora 12:00.
Relații suplimentare: tel 0232/258653, e-mail: office@asociatia-indeco.ro
Oferta câștigătoare va fi stabilită în data de 14.10.2011, ora 15:00.
Data publicării anunțului: 03.10.2011
apasă aici pentru a descărca INVITAŢIE DE PARTICIPARE
apasă aici pentru a desăarca DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIREInvesteşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3. “ Acces şi participare la formare profesională continuă (FPC)”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/108/2.3/G/79565
Titlul proiectului: „Centru de informare si formare pentru angajati”

Asociatia Indeco, în calitate de achizitor/beneficiar, lanseaza procedura de achizitie publica pentru atribuirea contractului de achizitie: “Servicii dezvoltare aplicatie soft”, cod CPV 72421000-7 conform sectiunii “Caiet de sarcini” din documentatia de atribuire.
Obiectul contractului: Servicii dezvoltare aplicatie soft
1. Sursa de finantare a contractului de furnizare care urmeaza sa fie atribuit: Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
2. Procedura aplicata pentru atribuire: procedura de prospectare a pietei –studiu de piata, desfasurata conform Instructiunilor AMPOSDRU.
3. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare va fi: “pretul cel mai scazut”
4. Informațiile privind achiziția sunt disponibile pe internet la adresa www.asociatia-indeco.ro sau se pot obține în urma unei solicitări scrise adresate achizitorului: adresa de e-mail: office@asociatia-indeco.ro, telefon: 0232/258653 sau direct la sediul Asociației din Iași, str. 14 Decembrie 1989, Nr. 2B.
5. Ofertele se depun la sediul Achizitorului din Iași, str. 14 Decembrie 1989, Nr. 2B.
Data limita de depunere a ofertelor: 11.10.2011, ora 10:00.
Data deschiderii ofertelor: 11.10.2011, ora 12:00.
Relații suplimentare: tel 0232/258653, e-mail: office@asociatia-indeco.ro
Oferta castigatoare va fi stabilita in data de 11.10.2011, ora 15:00.
Data publicarii anuntului: 03.10.2011
apasă aici pentru a descărca INVITAŢIE DE PARTICIPARE
apasă aici pentru a desăarca DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIREProgramul Operational Comun Romania – Ucraina – Republica Moldova 2007 - 2013
Prioritatea: 3 “Promovarea activitatilor people to people”
Masura: 3.2 “Schimburi culturale, sociale si in domeniul educatiei”
Titlul proiectului: „Cross border pictures”
Cod MIS-ETC 945

Asociatia pentru Integrare si Dezvoltare Comunitara - INDECO, în calitate de achizitor/beneficiar, lanseaza procedura de achizitie publica pentru atribuirea contractului de: “Servicii transport intern si international”, cod CPV 60180000-3, conform sectiunii “Caiet de sarcini” din documentatia de atribuire.
Obiectul contractului: Servicii transport intern si international.
1. Sursa de finantare a contractului de furnizare care urmeaza sa fie atribuit: Programul Operational Comun Romania – Ucraina – Republica Moldova 2007 - 2013.
2. Procedura aplicata pentru atribuire: achizitie directa.
3. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare va fi: “oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”
4. Informatiile privind achizitia sunt disponibile pe internet la adresa www.asociatia-indeco.ro sau se pot obtine in urma unei solicitari scrise adresate achizitorului: adresa de e-mail: office@asociatia-indeco.ro, telefon: 0232/258653 sau direct la sediul Asociatiei din Iasi, str. 14 Decembrie 1989, Nr. 2B.
5. Ofertele se depun la sediul Achizitorului din Iasi, str. 14 Decembrie 1989, Nr. 2B.
Data limita de depunere a ofertelor: 28.09.2010, ora 10:00.
Data deschiderii ofertelor: 28.09.2011, ora 12:00.
Relatii suplimentare: tel 0232/258653, e-mail: office@asociatia-indeco.ro
Oferta castigatoare va fi stabilita in data de 28.09.2011, ora 15:00.
Data publicarii anuntului: 21.09.2011
apasa aici pentru a descarca INVITATIE DE PARTICIPARE
apasa aici pentru a descarca DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE


Programul Operational Comun Romania – Ucraina – Republica Moldova 2007 - 2013
Prioritatea: 3 “Promovarea activitatilor people to people”
Masura: 3.2 “Schimburi culturale, sociale si in domeniul educatiei”
Titlul proiectului: „Cross border pictures”
Cod MIS-ETC 945

Asociatia pentru Integrare si Dezvoltare Comunitara - INDECO, în calitate de achizitor/beneficiar, lanseaza procedura de achizitie publica pentru atribuirea contractului de: “Servicii transport intern si international”, cod CPV 60180000-3, conform sectiunii “Caiet de sarcini” din documentatia de atribuire.
Obiectul contractului: Servicii transport intern si international.
1. Sursa de finantare a contractului de furnizare care urmeaza sa fie atribuit: Programul Operational Comun Romania – Ucraina – Republica Moldova 2007 - 2013.
2. Procedura aplicata pentru atribuire: achizitie directa.
3. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare va fi: “oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”
4. Informatiile privind achizitia sunt disponibile pe internet la adresa www.asociatia-indeco.ro sau se pot obtine in urma unei solicitari scrise adresate achizitorului: adresa de e-mail: office@asociatia-indeco.ro, telefon: 0232/258653 sau direct la sediul Asociatiei din Iasi, str. 14 Decembrie 1989, Nr. 2B.
5. Ofertele se depun la sediul Achizitorului din Iasi, str. 14 Decembrie 1989, Nr. 2B.
Data limita de depunere a ofertelor: 28.09.2010, ora 10:00.
Data deschiderii ofertelor: 28.09.2011, ora 12:00.
Relatii suplimentare: tel 0232/258653, e-mail: office@asociatia-indeco.ro
Oferta castigatoare va fi stabilita in data de 28.09.2011, ora 15:00.
Data publicarii anuntului: 21.09.2011
apasa aici pentru a descarca INVITATIE DE PARTICIPARE
apasa aici pentru a descarca DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE


Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3. “Acces şi participare la formare profesională continuă (FPC)”
Titlul proiectului: „Centru de informare și formare pentru angajați”
Contract POSDRU/108/2.3/G/79565

Asociaţia pentru Integrare si Dezvoltare Comunitara - INDECO, în calitate de achizitor/beneficiar, lansează procedura de achiziţie publică pentru atribuirea contractului de “Servicii de contabilitate (expert contabil)”, cod CPV 79211000-6 conform secţiunii “Caiet de sarcini” din documentaţia de atribuire.
Obiectul contractului: Servicii de contabilitate (expert contabil)
1. Sursa de finanţare a contractului de servicii care urmează să fie atribuit: Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
2. Procedura aplicată pentru atribuire: procedura de prospectare a pieţei –studiu de piaţă, desfăşurată conform Instrucţiunilor AMPOSDRU.
3. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare va fi: “preţul cel mai scăzut”
4. Informaţiile privind achiziţia sunt disponibile pe internet la adresa www.asociatia-indeco.ro sau se pot obţine în urma unei solicitări scrise adresate achizitorului: adresa de e-mail: office@asociatia-indeco.ro, telefon: 0232/258653 sau direct la sediul Asociaţiei din Iaşi, str. 14 Decembrie 1989, Nr. 2B, et.2.
5. Ofertele se depun la sediul Achizitorului din Iaşi, str. 14 Decembrie 1989, Nr. 2B, et.2.
Data limită de depunere a ofertelor: 23.09.2011, ora 10:00.
Data deschiderii ofertelor: 23.09.2011, ora 12:00.
Relaţii suplimentare: tel 0232/258653, e-mail: office@asociatia-indeco.ro
Oferta câştigătoare va fi stabilită în data de 23.09.2011, ora 15:00.
Data publicării anunțului: 16.09.2011
apasă aici pentru a descărca INVITAŢIE DE PARTICIPARE
apasă aici pentru a desăarca DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIREProgramul Operational Comun Romania – Ucraina – Republica Moldova 2007 - 2013
Prioritatea: 3 “Promovarea activitatilor people to people”
Masura: 3.2 “Schimburi culturale, sociale si in domeniul educatiei”
Titlul proiectului: „Cross border pictures”
Cod MIS-ETC 945

Asociatia pentru Integrare si Dezvoltare Comunitara - INDECO, în calitate de achizitor/beneficiar, lanseaza procedura de achizitie publica pentru atribuirea contractului de: “Furnizare software”, cod CPV 48328000-3, 48517000-5, conform sectiunii “Caiet de sarcini” din documentatia de atribuire.
Obiectul contractului: Furnizare software.
1. Sursa de finantare a contractului de furnizare care urmeaza sa fie atribuit: Programul Operational Comun Romania – Ucraina – Republica Moldova 2007 - 2013.
2. Procedura aplicata pentru atribuire: achizitie directa.
3. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare va fi: “oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”
4. Informatiile privind achizitia sunt disponibile pe internet la adresa www.asociatia-indeco.ro sau se pot obtine in urma unei solicitari scrise adresate achizitorului: adresa de e-mail: office@asociatia-indeco.ro, telefon: 0232/258653 sau direct la sediul Asociatiei din Iasi, str. 14 Decembrie 1989, Nr. 2B.
5. Ofertele se depun la sediul Achizitorului din Iasi, str. 14 Decembrie 1989, Nr. 2B.
Data limita de depunere a ofertelor: 22.09.2010, ora 10:00.
Data deschiderii ofertelor: 22.09.2011, ora 12:00.
Relatii suplimentare: tel 0232/258653, e-mail: office@asociatia-indeco.ro
Oferta castigatoare va fi stabilita in data de 22.09.2011, ora 15:00.
Data publicarii anuntului: 15.09.2011
apasa aici pentru a descarca INVITATIE DE PARTICIPARE
apasa aici pentru a descarca DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE


Programul Operational Comun Romania – Ucraina – Republica Moldova 2007 - 2013
Prioritatea: 3 “Promovarea activitatilor people to people”
Masura: 3.2 “Schimburi culturale, sociale si in domeniul educatiei”
Titlul proiectului: „Cross border pictures”
Cod MIS-ETC 945

Asociatia pentru Integrare si Dezvoltare Comunitara - INDECO, în calitate de achizitor/beneficiar, lanseaza procedura de achizitie publica pentru atribuirea contractului de: “Furnizare software”, cod CPV 48328000-3, 48517000-5, conform sectiunii “Caiet de sarcini” din documentatia de atribuire.Obiectul contractului: Furnizare software.
1. Sursa de finantare a contractului de furnizare care urmeaza sa fie atribuit: Programul Operational Comun Romania – Ucraina – Republica Moldova 2007 - 2013.
2. Procedura aplicata pentru atribuire: achizitie directa.
3. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare va fi: “oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”
4. Informatiile privind achizitia sunt disponibile pe internet la adresa www.asociatia-indeco.ro sau se pot obtine in urma unei solicitari scrise adresate achizitorului: adresa de e-mail: office@asociatia-indeco.ro, telefon: 0232/258653 sau direct la sediul Asociatiei din Iasi, str. 14 Decembrie 1989, Nr. 2B.
5. Ofertele se depun la sediul Achizitorului din Iasi, str. 14 Decembrie 1989, Nr. 2B.
Data limita de depunere a ofertelor: 22.09.2010, ora 10:00.
Data deschiderii ofertelor: 22.09.2011, ora 12:00.
Relatii suplimentare: tel 0232/258653, e-mail: office@asociatia-indeco.ro
Oferta castigatoare va fi stabilita in data de 22.09.2011, ora 15:00.
Data publicarii anuntului: 15.09.2011
apasa aici pentru a descarca INVITATIE DE PARTICIPARE
apasa aici pentru a descarca DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE


Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3. “Acces şi participare la formare profesională continuă (FPC)”
Titlul proiectului: „Centru de informare și formare pentru angajați”
Contract POSDRU/108/2.3/G/79565

Asociaţia pentru Integrare si Dezvoltare Comunitara - INDECO, în calitate de achizitor/beneficiar, lansează procedura de achiziţie publică pentru atribuirea contractului de “Furnizare echipamente IT: videoproiector, laptop, PC, copiator, telefon/fax”, cod CPV 38652120-7, 30213100-6, 30213000-5, 30121100-4, 30121410-0 conform secţiunii “Caiet de sarcini” din documentaţia de atribuire.
Obiectul contractului: Furnizare echipamente IT: videoproiector, laptop, PC, copiator, telefon/fax
1. Sursa de finanţare a contractului de furnizare care urmează să fie atribuit: Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
2. Procedura aplicată pentru atribuire: procedura de prospectare a pieţei –studiu de piaţă, desfăşurată conform Instrucţiunilor AMPOSDRU.
3. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare va fi: “preţul cel mai scăzut”
4. Informaţiile privind achiziţia sunt disponibile pe internet la adresa www.asociatia-indeco.ro sau se pot obţine în urma unei solicitări scrise adresate achizitorului: adresa de e-mail: office@asociatia-indeco.ro, telefon: 0232/258653 sau direct la sediul Asociaţiei din Iaşi, str. 14 Decembrie 1989, Nr. 2B, et.2.
5. Ofertele se depun la sediul Achizitorului din Iaşi, str. 14 Decembrie 1989, Nr. 2B, et.2.
Data limită de depunere a ofertelor: 20.09.2011, ora 10:00.
Data deschiderii ofertelor: 20.09.2011, ora 12:00.
Relaţii suplimentare: tel 0232/258653, e-mail: office@asociatia-indeco.ro
Oferta câştigătoare va fi stabilită în data de 20.09.2011, ora 15:00.
Data publicării anunțului: 14.09.2011
apasă aici pentru a descărca INVITAŢIE DE PARTICIPARE
apasă aici pentru a desăarca DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIREInvesteşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3. “Acces şi participare la formare profesională continuă (FPC)”
Titlul proiectului: „Centru de informare și formare pentru angajați”
Contract POSDRU/108/2.3/G/79565

Asociaţia pentru Integrare si Dezvoltare Comunitara - INDECO, în calitate de achizitor/beneficiar, lansează procedura de achiziţie publică pentru atribuirea contractului de “Servicii de auditare financiară”, cod CPV 79212100-4 conform secţiunii “Caiet de sarcini” din documentaţia de atribuire.
Obiectul contractului: Servicii de auditare financiară
1. Sursa de finanţare a contractului de servicii care urmează să fie atribuit: Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
2. Procedura aplicată pentru atribuire: procedura de prospectare a pieţei –studiu de piaţă, desfăşurată conform Instrucţiunilor AMPOSDRU.
3. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare va fi: “preţul cel mai scăzut”
4. Informaţiile privind achiziţia sunt disponibile pe internet la adresa www.asociatia-indeco.ro sau se pot obţine în urma unei solicitări scrise adresate achizitorului: adresa de e-mail: office@asociatia-indeco.ro, telefon: 0232/258653 sau direct la sediul Asociaţiei din Iaşi, str. 14 Decembrie 1989, Nr. 2B, et.2.
5. Ofertele se depun la sediul Achizitorului din Iaşi, str. 14 Decembrie 1989, Nr. 2B, et.2.
Data limită de depunere a ofertelor: 15.09.2011, ora 10:00.
Data deschiderii ofertelor: 15.09.2011, ora 12:00.
Relaţii suplimentare: tel 0232/258653, e-mail: office@asociatia-indeco.ro
Oferta câştigătoare va fi stabilită în data de 15.09.2011, ora 15:00.
Data publicării anunțului: 09.09.2011
apasă aici pentru a descărca INVITAŢIE DE PARTICIPARE
apasă aici pentru a desăarca DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE


Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3. “Acces şi participare la formare profesională continuă (FPC)”
Titlul proiectului: „Centru de informare și formare pentru angajați”
Contract POSDRU/108/2.3/G/79565

Asociaţia pentru Integrare si Dezvoltare Comunitara - INDECO, în calitate de achizitor/beneficiar, lansează procedura de achiziţie publică pentru atribuirea contractului de “Servicii editare si tiparire suporturi de curs”, cod CPV 79970000-4, 79810000-5 conform secţiunii “Caiet de sarcini” din documentaţia de atribuire.
Obiectul contractului: Servicii editare si tiparire suporturi de curs
1. Sursa de finanţare a contractului de servicii care urmează să fie atribuit: Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
2. Procedura aplicată pentru atribuire: procedura de prospectare a pieţei –studiu de piaţă, desfăşurată conform Instrucţiunilor AMPOSDRU.
3. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare va fi: “preţul cel mai scăzut”
4. Informaţiile privind achiziţia sunt disponibile pe internet la adresa www.asociatia-indeco.ro sau se pot obţine în urma unei solicitări scrise adresate achizitorului: adresa de e-mail: office@asociatia-indeco.ro, telefon: 0232/258653 sau direct la sediul Asociaţiei din Iaşi, str. 14 Decembrie 1989, Nr. 2B, et.2.
5. Ofertele se depun la sediul Achizitorului din Iaşi, str. 14 Decembrie 1989, Nr. 2B, et.2.
Data limită de depunere a ofertelor: 14.09.2011, ora 10:00.
Data deschiderii ofertelor: 14.09.2011, ora 12:00.
Relaţii suplimentare: tel 0232/258653, e-mail: office@asociatia-indeco.ro
Oferta câştigătoare va fi stabilită în data de 14.09.2011, ora 15:00.
Data publicării anunțului: 05.09.2011
apasă aici pentru a descărca INVITAŢIE DE PARTICIPARE
apasă aici pentru a desăarca DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIREInvesteşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3. “Acces şi participare la formare profesională continuă (FPC)”
Titlul proiectului: „Centru de informare și formare pentru angajați”
Contract POSDRU/108/2.3/G/79565

Asociaţia pentru Integrare si Dezvoltare Comunitara - INDECO, în calitate de achizitor/beneficiar, lansează procedura de achiziţie publică pentru atribuirea contractului de “Servicii de editare si tiparire materiale de promovare”, cod CPV 79970000-4, 79810000-5 conform secţiunii “Caiet de sarcini” din documentaţia de atribuire.
Obiectul contractului: Servicii de editare si tiparire materiale de promovare
1. Sursa de finanţare a contractului de servicii care urmează să fie atribuit: Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
2. Procedura aplicată pentru atribuire: procedura de prospectare a pieţei –studiu de piaţă, desfăşurată conform Instrucţiunilor AMPOSDRU.
3. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare va fi: “preţul cel mai scăzut”
4. Informaţiile privind achiziţia sunt disponibile pe internet la adresa www.asociatia-indeco.ro sau se pot obţine în urma unei solicitări scrise adresate achizitorului: adresa de e-mail: office@asociatia-indeco.ro, telefon: 0232/258653 sau direct la sediul Asociaţiei din Iaşi, str. 14 Decembrie 1989, Nr. 2B, et.2.
5. Ofertele se depun la sediul Achizitorului din Iaşi, str. 14 Decembrie 1989, Nr. 2B, et.2.
Data limită de depunere a ofertelor: 09.09.2011, ora 10:00.
Data deschiderii ofertelor: 09.09.2011, ora 12:00.
Relaţii suplimentare: tel 0232/258653, e-mail: office@asociatia-indeco.ro
Oferta câştigătoare va fi stabilită în data de 09.09.2011, ora 15:00.
Data publicării anunțului: 02.09.2011
apasă aici pentru a descărca INVITAŢIE DE PARTICIPARE
apasă aici pentru a desăarca DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIREInvesteşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3. “Acces şi participare la formare profesională continuă (FPC)”
Titlul proiectului: „Centru de informare și formare pentru angajați”
Contract POSDRU/108/2.3/G/79565

Asociaţia pentru Integrare si Dezvoltare Comunitara - INDECO, în calitate de achizitor/beneficiar, lansează procedura de achiziţie publică pentru atribuirea contractului de “Furnizare materiale direct atribuite sustinerii activitatii de educatie si formare”, cod CPV 39162000-5 conform secţiunii “Caiet de sarcini” din documentaţia de atribuire.
Obiectul contractului: Furnizare materiale direct atribuite sustinerii activitatii de educatie si formare
1. Sursa de finanţare a contractului de furnizare care urmează să fie atribuit: Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
2. Procedura aplicată pentru atribuire: procedura de prospectare a pieţei –studiu de piaţă, desfăşurată conform Instrucţiunilor AMPOSDRU.
3. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare va fi: “preţul cel mai scăzut”
4. Informaţiile privind achiziţia sunt disponibile pe internet la adresa www.asociatia-indeco.ro sau se pot obţine în urma unei solicitări scrise adresate achizitorului: adresa de e-mail: office@asociatia-indeco.ro, telefon: 0232/258653 sau direct la sediul Asociaţiei din Iaşi, str. 14 Decembrie 1989, Nr. 2B, et.2.
5. Ofertele se depun la sediul Achizitorului din Iaşi, str. 14 Decembrie 1989, Nr. 2B, et.2.
Data limită de depunere a ofertelor: 08.09.2011, ora 10:00.
Data deschiderii ofertelor: 08.09.2011, ora 12:00.
Relaţii suplimentare: tel 0232/258653, e-mail: office@asociatia-indeco.ro
Oferta câştigătoare va fi stabilită în data de 08.09.2011, ora 15:00.
Data publicării anunțului: 02.09.2011
apasă aici pentru a descărca INVITAŢIE DE PARTICIPARE
apasă aici pentru a desăarca DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIREInvesteşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3. “Acces şi participare la formare profesională continuă (FPC)”
Titlul proiectului: „Centru de informare și formare pentru angajați”
Contract POSDRU/108/2.3/G/79565

Asociaţia pentru Integrare si Dezvoltare Comunitara - INDECO, în calitate de achizitor/beneficiar, lansează procedura de achiziţie publică pentru atribuirea contractului de “Furnizare mobilier”, cod CPV 39100000-3 conform secţiunii “Caiet de sarcini” din documentaţia de atribuire.
Obiectul contractului: Furnizare mobilier
1. Sursa de finanţare a contractului de furnizare care urmează să fie atribuit: Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
2. Procedura aplicată pentru atribuire: procedura de prospectare a pieţei –studiu de piaţă, desfăşurată conform Instrucţiunilor AMPOSDRU.
3. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare va fi: “preţul cel mai scăzut”
4. Informaţiile privind achiziţia sunt disponibile pe internet la adresa www.asociatia-indeco.ro sau se pot obţine în urma unei solicitări scrise adresate achizitorului: adresa de e-mail: office@asociatia-indeco.ro, telefon: 0232/258653 sau direct la sediul Asociaţiei din Iaşi, str. 14 Decembrie 1989, Nr. 2B, et.2.
5. Ofertele se depun la sediul Achizitorului din Iaşi, str. 14 Decembrie 1989, Nr. 2B, et.2.
Data limită de depunere a ofertelor: 12.09.2011, ora 10:00.
Data deschiderii ofertelor: 12.09.2011, ora 12:00.
Relaţii suplimentare: tel 0232/258653, e-mail: office@asociatia-indeco.ro
Oferta câştigătoare va fi stabilită în data de 12.09.2011, ora 15:00.
Data publicării anunțului: 02.09.2011
apasă aici pentru a descărca INVITAŢIE DE PARTICIPARE
apasă aici pentru a desăarca DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIREInvesteşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3. “Acces şi participare la formare profesională continuă (FPC)”
Titlul proiectului: „Centru de informare și formare pentru angajați”
Contract POSDRU/108/2.3/G/79565

Asociaţia pentru Integrare si Dezvoltare Comunitara - INDECO, în calitate de achizitor/beneficiar, lansează procedura de achiziţie publică pentru atribuirea contractului de “Furnizare mobilier”, cod CPV 39100000-3 conform secţiunii “Caiet de sarcini” din documentaţia de atribuire.
Obiectul contractului: Furnizare mobilier
1. Sursa de finanţare a contractului de furnizare care urmează să fie atribuit: Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
2. Procedura aplicată pentru atribuire: procedura de prospectare a pieţei –studiu de piaţă, desfăşurată conform Instrucţiunilor AMPOSDRU.
3. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare va fi: “preţul cel mai scăzut”
4. Informaţiile privind achiziţia sunt disponibile pe internet la adresa www.asociatia-indeco.ro sau se pot obţine în urma unei solicitări scrise adresate achizitorului: adresa de e-mail: office@asociatia-indeco.ro, telefon: 0232/258653 sau direct la sediul Asociaţiei din Iaşi, str. 14 Decembrie 1989, Nr. 2B, et.2.
5. Ofertele se depun la sediul Achizitorului din Iaşi, str. 14 Decembrie 1989, Nr. 2B, et.2.
Data limită de depunere a ofertelor: 12.09.2011, ora 10:00.
Data deschiderii ofertelor: 12.09.2011, ora 12:00.
Relaţii suplimentare: tel 0232/258653, e-mail: office@asociatia-indeco.ro
Oferta câştigătoare va fi stabilită în data de 12.09.2011, ora 15:00.
Data publicării anunțului: 02.09.2011
apasă aici pentru a descărca INVITAŢIE DE PARTICIPARE
apasă aici pentru a desăarca DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIREProgramul Operational Comun Romania – Ucraina – Republica Moldova 2007 - 2013
Prioritatea: 3 “Promovarea activitatilor people to people”
Masura: 3.2 “Schimburi culturale, sociale si in domeniul educatiei”
Titlul proiectului: „Cross border pictures”
Cod MIS-ETC 945

Asociatia pentru Integrare si Dezvoltare Comunitara - INDECO, în calitate de achizitor/beneficiar, lanseaza procedura de achizitie publica pentru atribuirea contractului de: “Servicii organizare evenimente”, cod CPV 79952000-2, conform sectiunii “Caiet de sarcini” din documentatia de atribuire.
Obiectul contractului: Servicii organizare evenimente.
1. Sursa de finantare a contractului de furnizare care urmeaza sa fie atribuit: Programul Operational Comun Romania – Ucraina – Republica Moldova 2007 - 2013.
2. Procedura aplicata pentru atribuire: negociere fara publicare.
3. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare va fi: “oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”
4. Informatiile privind achizitia sunt disponibile pe internet la adresa www.asociatia-indeco.ro sau se pot obtine in urma unei solicitari scrise adresate achizitorului: adresa de e-mail: office@asociatia-indeco.ro, telefon: 0232/258653 sau direct la sediul Asociatiei din Iasi, str. 14 Decembrie 1989, Nr. 2B.
5. Ofertele se depun la sediul Achizitorului din Iasi, str. 14 Decembrie 1989, Nr. 2B.
Data limita de depunere a ofertelor: 30.08.2010, ora 10:00.
Data deschiderii ofertelor: 30.08.2011, ora 12:00.
Relatii suplimentare: tel 0232/258653, e-mail: office@asociatia-indeco.ro
Data publicarii anuntului: 17.08.2011
apasa aici pentru a descarca INVITATIE DE PARTICIPARE
apasa aici pentru a descarca DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE


Programul Operational Comun Romania – Ucraina – Republica Moldova 2007 - 2013
Prioritatea: 3 “Promovarea activitatilor people to people”
Masura: 3.2 “Schimburi culturale, sociale si in domeniul educatiei”
Titlul proiectului: „Cross border pictures”
Cod MIS-ETC 945

Asociatia pentru Integrare si Dezvoltare Comunitara - INDECO, în calitate de achizitor/beneficiar, lanseaza procedura de achizitie publica pentru atribuirea contractului de: “Servicii organizare evenimente”, cod CPV 79952000-2, conform sectiunii “Caiet de sarcini” din documentatia de atribuire.Obiectul contractului: Servicii organizare evenimente.
1. Sursa de finantare a contractului de furnizare care urmeaza sa fie atribuit: Programul Operational Comun Romania – Ucraina – Republica Moldova 2007 - 2013.
2. Procedura aplicata pentru atribuire: negociere fara publicare
3. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare va fi: “oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”
4. Informatiile privind achizitia sunt disponibile pe internet la adresa www.asociatia-indeco.ro sau se pot obtine in urma unei solicitari scrise adresate achizitorului: adresa de e-mail: office@asociatia-indeco.ro, telefon: 0232/258653 sau direct la sediul Asociatiei din Iasi, str. 14 Decembrie 1989, Nr. 2B.
5. Ofertele se depun la sediul Achizitorului din Iasi, str. 14 Decembrie 1989, Nr. 2B.
Data limita de depunere a ofertelor: 30.08.2010, ora 10:00.
Data deschiderii ofertelor: 30.08.2011, ora 12:00.
Relatii suplimentare: tel 0232/258653, e-mail: office@asociatia-indeco.ro
Data publicarii anuntului: 17.08.2011
apasa aici pentru a descarca INVITATIE DE PARTICIPARE
apasa aici pentru a descarca DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE


Programul Operational Comun Romania – Ucraina – Republica Moldova 2007 - 2013
Prioritatea: 3 “Promovarea activitatilor people to people”
Masura: 3.2 “Schimburi culturale, sociale si in domeniul educatiei”
Titlul proiectului: „Cross border pictures”
Cod MIS-ETC 945

Asociatia pentru Integrare si Dezvoltare Comunitara - INDECO, în calitate de achizitor/beneficiar, lanseaza procedura de achizitie publica pentru atribuirea contractului de: “Furnizare echipamente audio-video: camera video, microfon, lavaliera, trepied panoramic, suprafata de editare”, cod CPV 32333200-8, 32341000-5, 32351000-8, 32351100-9, conform sectiunii “Caiet de sarcini” din documentatia de atribuire.Obiectul contractului: Furnizare echipamente audio-video: camera video, microfon, lavaliera, trepied panoramic, suprafata de editare.
1. Sursa de finantare a contractului de furnizare care urmeaza sa fie atribuit: Programul Operational Comun Romania – Ucraina – Republica Moldova 2007 - 2013.
2. Procedura aplicata pentru atribuire: negociere fara publicare.
3. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare va fi: “oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”
4. Informatiile privind achizitia sunt disponibile pe internet la adresa www.asociatia-indeco.ro sau se pot obtine in urma unei solicitari scrise adresate achizitorului: adresa de e-mail: office@asociatia-indeco.ro, telefon: 0232/258653 sau direct la sediul Asociatiei din Iasi, str. 14 Decembrie 1989, Nr. 2B.
5. Ofertele se depun la sediul Achizitorului din Iasi, str. 14 Decembrie 1989, Nr. 2B.
Data limita de depunere a ofertelor: 16.08.2010, ora 10:00.
Data deschiderii ofertelor: 16.08.2011, ora 12:00.
Relatii suplimentare: tel 0232/258653, e-mail: office@asociatia-indeco.ro
Data publicarii anuntului: 03.08.2011
apasa aici pentru a descarca INVITATIE DE PARTICIPARE
apasa aici pentru a descarca DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE


Programul Operational Comun Romania – Ucraina – Republica Moldova 2007 - 2013
Prioritatea: 3 “Promovarea activitatilor people to people”
Masura: 3.2 “Schimburi culturale, sociale si in domeniul educatiei”
Titlul proiectului: „Cross border pictures”
Cod MIS-ETC 945

Asociatia pentru Integrare si Dezvoltare Comunitara - INDECO, în calitate de achizitor/beneficiar, lanseaza procedura de achizitie publica pentru atribuirea contractului de: “Furnizare echipamente audio-video: camera video, microfon, lavaliera, trepied panoramic, suprafata de editare”, cod CPV 32333200-8, 32341000-5, 32351000-8, 32351100-9, conform sectiunii “Caiet de sarcini” din documentatia de atribuire.
Obiectul contractului: Furnizare echipamente audio-video: camera video, microfon, lavaliera, trepied panoramic, suprafata de editare.
1. Sursa de finantare a contractului de furnizare care urmeaza sa fie atribuit: Programul Operational Comun Romania – Ucraina – Republica Moldova 2007 - 2013.
2. Procedura aplicata pentru atribuire: negociere fara publicare.
3. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare va fi: “oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”
4. Informatiile privind achizitia sunt disponibile pe internet la adresa www.asociatia-indeco.ro sau se pot obtine in urma unei solicitari scrise adresate achizitorului: adresa de e-mail: office@asociatia-indeco.ro, telefon: 0232/258653 sau direct la sediul Asociatiei din Iasi, str. 14 Decembrie 1989, Nr. 2B.
5. Ofertele se depun la sediul Achizitorului din Iasi, str. 14 Decembrie 1989, Nr. 2B.
Data limita de depunere a ofertelor: 16.08.2010, ora 10:00.
Data deschiderii ofertelor: 16.08.2011, ora 12:00.
Relatii suplimentare: tel 0232/258653, e-mail: office@asociatia-indeco.ro
Data publicarii anuntului: 03.08.2011
apasa aici pentru a descarca INVITATIE DE PARTICIPARE
apasa aici pentru a descarca DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE


Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3. “Acces şi participare la formare profesională continuă (FPC)”
Titlul proiectului: „Centru de informare și formare pentru angajați”
Contract POSDRU/108/2.3/G/79565

Asociaţia pentru Integrare si Dezvoltare Comunitara - INDECO, în calitate de achizitor/beneficiar, lansează procedura de achiziţie publică pentru atribuirea contractului de “Furnizare papetarie, articole si accesorii de birou”, cod CPV 30199000-0, 39263000-3, 30192000-1, conform secţiunii “Caiet de sarcini” din documentaţia de atribuire.
Obiectul contractului: Furnizare papetarie, articole si accesorii de birou
1. Sursa de finanţare a contractului de furnizare care urmează să fie atribuit: Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
2. Procedura aplicată pentru atribuire: procedura de prospectare a pieţei –studiu de piaţă, desfăşurată conform Instrucţiunilor AMPOSDRU.
3. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare va fi: “preţul cel mai scăzut”
4. Informaţiile privind achiziţia sunt disponibile pe internet la adresa www.asociatia-indeco.ro sau se pot obţine în urma unei solicitări scrise adresate achizitorului: adresa de e-mail: office@asociatia-indeco.ro, telefon: 0232/258653 sau direct la sediul Asociaţiei din Iaşi, str. 14 Decembrie 1989, Nr. 2B, et.2.
5. Ofertele se depun la sediul Achizitorului din Iaşi, str. 14 Decembrie 1989, Nr. 2B, et.2.
Data limită de depunere a ofertelor: 27.07.2011, ora 10:00.
Data deschiderii ofertelor: 27.07.2011, ora 12:00.
Relaţii suplimentare: tel 0232/258653, e-mail: office@asociatia-indeco.ro
Oferta câştigătoare va fi stabilită în data de 27.07.2011, ora 15:00.
Data publicării anunțului: 21.07.2011
apasă aici pentru a descărca INVITAŢIE DE PARTICIPARE
apasă aici pentru a desăarca DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIREInvesteşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3. “Acces şi participare la formare profesională continuă (FPC)”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/108/2.3/G/79565
Titlul proiectului: „Centru de informare si formare pentru angajati”

Asociația Indeco, în calitate de achizitor/beneficiar, lansează procedura de achiziție publică pentru atribuirea contractului de furnizare produse: “Furnizare materiale consumabile – materiale de curatenie”, cod CPV 39822200-1, 39831240-0, conform secțiunii “Caiet de sarcini” din documentația de atribuire.
Obiectul contractului: “Furnizare materiale consumabile – materiale de curatenie”
1. Sursa de finanțare a contractului de furnizare care urmează să fie atribuit: Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
2. Procedura aplicată pentru atribuire: procedura de prospectare a pieței –studiu de piață, desfășurată conform Instrucțiunilor AMPOSDRU.
3. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare va fi: “prețul cel mai scăzut”
4. Informațiile privind achiziția sunt disponibile pe internet la adresa www.asociatia-indeco.ro sau se pot obține în urma unei solicitări scrise adresate achizitorului: adresa de e-mail: office@asociatia-indeco.ro, telefon: 0232/258653 sau direct la sediul Asociației din Iași, str. 14 Decembrie 1989, Nr. 2B.
5. Ofertele se depun la sediul Achizitorului din Iași, str. 14 Decembrie 1989, Nr. 2B.
Data limită de depunere a ofertelor: 26.07.2011, ora 10:00.
Data deschiderii ofertelor: 26.07.2011, ora 12:00.
Relații suplimentare: tel 0232/258653, e-mail: office@asociatia-indeco.ro
Oferta câștigătoare va fi stabilită în data de 26.07.2011, ora 15:00.
Data publicării anunțului: 18.07.2011
apasă aici pentru a descărca INVITAȚIE DE PARTICIPARE
apasă aici pentru a descărca DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIREInvesteşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 6 „Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de intervenţie 6.3. “Promovarea egalității de șanse pe piața muncii”
Titlul proiectului: „Piata muncii: Oportunitati pentru viitor prin sanse egale pentru femei”
Contract POSDRU/97/6.3/S/59898

Asociatia pentru Integrare si Dezvoltare Comunitara - INDECO, în calitate de achizitor/beneficiar, lanseaza procedura de achizitie publica pentru atribuirea contractului de produse: “Furnizare echipamente IT: laptop, notebook, IPAD, multifunctional, tabla interactiva”, cod CPV 30213100-6, 30213500-0, 30120000-6, 30195200-4, conform sectiunii “Caiet de sarcini” din documentatia de atribuire.
Obiectul contractului: Furnizare echipamente IT: laptop, notebook, IPAD, multifunctional, tabla interactiva.
1. Sursa de finantare a contractului de furnizare care urmeaza sa fie atribuit: Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
2. Procedura aplicata pentru atribuire: procedura de prospectare a pietei –studiu de piata, desfasurata conform Instructiunilor AMPOSDRU.
3. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare va fi: “pretul cel mai scazut”
4. Informatiile privind achizitia sunt disponibile pe internet la adresa www.asociatia-indeco.ro sau se pot obtine in urma unei solicitari scrise adresate achizitorului: adresa de e-mail: office@asociatia-indeco.ro, telefon: 0232/258653 sau direct la sediul Asociatiei din Iasi, str. 14 Decembrie 1989, Nr. 2B.
5. Ofertele se depun la sediul Achizitorului din Iasi, str. 14 Decembrie 1989, Nr. 2B.
Data limita de depunere a ofertelor: 20.07.2010, ora 10:00.
Data deschiderii ofertelor: 20.07.2011, ora 12:00.
Relatii suplimentare: tel 0232/258653, e-mail: office@asociatia-indeco.ro
Oferta castigatoare va fi stabilita in data de 20.07.2011, ora 15:00.
Data publicarii anuntului: 14.07.2011
apasa aici pentru a descarca INVITATIE DE PARTICIPARE
apasa aici pentru a descarca DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE


Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 6 „Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de intervenţie 6.3. “Promovarea egalității de șanse pe piața muncii”
Titlul proiectului: „Piata muncii: Oportunitati pentru viitor prin sanse egale pentru femei”
Contract POSDRU/97/6.3/S/59898

Asociatia pentru Integrare si Dezvoltare Comunitara - INDECO, în calitate de achizitor/beneficiar, lanseaza procedura de achizitie publica pentru atribuirea contractului de produse: “Furnizare materiale consumabile de curatenie”, cod CPV 39831240-0, conform sectiunii “Caiet de sarcini” din documentatia de atribuire.
Obiectul contractului: Furnizare materiale consumabile de curatenie.
1. Sursa de finantare a contractului de furnizare care urmeaza sa fie atribuit: Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
2. Procedura aplicata pentru atribuire: procedura de prospectare a pietei –studiu de piata, desfasurata conform Instructiunilor AMPOSDRU.
3. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare va fi: “pretul cel mai scazut”
4. Informatiile privind achizitia sunt disponibile pe internet la adresa www.asociatia-indeco.ro sau se pot obtine in urma unei solicitari scrise adresate achizitorului: adresa de e-mail: office@asociatia-indeco.ro, telefon: 0232/258653 sau direct la sediul Asociatiei din Iasi, str. 14 Decembrie 1989, Nr. 2B.
5. Ofertele se depun la sediul Achizitorului din Iasi, str. 14 Decembrie 1989, Nr. 2B.
Data limita de depunere a ofertelor: 13.07.2010, ora 10:00.
Data deschiderii ofertelor: 13.07.2011, ora 12:00.
Relatii suplimentare: tel 0232/258653, e-mail: office@asociatia-indeco.ro
Oferta castigatoare va fi stabilita in data de 13.07.2011, ora 15:00.
Data publicarii anuntului: 07.07.2011
apasa aici pentru a descarca INVITATIE DE PARTICIPARE
apasa aici pentru a descarca DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE


Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 6 „Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de intervenţie 6.3. “Promovarea egalității de șanse pe piața muncii”
Titlul proiectului: „Piata muncii: Oportunitati pentru viitor prin sanse egale pentru femei”
Contract POSDRU/97/6.3/S/59898

Asociatia pentru Integrare si Dezvoltare Comunitara - INDECO, în calitate de achizitor/beneficiar, lanseaza procedura de achizitie publica pentru atribuirea contractului de produse: “Furnizare cartuse de toner”, cod CPV 30125100-2, conform sectiunii “Caiet de sarcini” din documentatia de atribuire.
Obiectul contractului: Furnizare cartuse de toner.
1. Sursa de finantare a contractului de furnizare care urmeaza sa fie atribuit: Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
2. Procedura aplicata pentru atribuire: procedura de prospectare a pietei –studiu de piata, desfasurata conform Instructiunilor AMPOSDRU.
3. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare va fi: “pretul cel mai scazut”
4. Informatiile privind achizitia sunt disponibile pe internet la adresa www.asociatia-indeco.ro sau se pot obtine in urma unei solicitari scrise adresate achizitorului: adresa de e-mail: office@asociatia-indeco.ro, telefon: 0232/258653 sau direct la sediul Asociatiei din Iasi, str. 14 Decembrie 1989, Nr. 2B.
5. Ofertele se depun la sediul Achizitorului din Iasi, str. 14 Decembrie 1989, Nr. 2B.
Data limita de depunere a ofertelor: 30.06.2010, ora 10:00.
Data deschiderii ofertelor: 30.06.2011, ora 12:00.
Relatii suplimentare: tel 0232/258653, e-mail: office@asociatia-indeco.ro
Oferta castigatoare va fi stabilita in data de 30.06.2011, ora 15:00.
Data publicarii anuntului: 24.06.2011
apasa aici pentru a descarca INVITATIE DE PARTICIPARE
apasa aici pentru a descarca DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE


Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 6 „Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de intervenţie 6.3. “Promovarea egalității de șanse pe piața muncii”
Titlul proiectului: „Piata muncii: Oportunitati pentru viitor prin sanse egale pentru femei”
Contract POSDRU/97/6.3/S/59898

Asociatia pentru Integrare si Dezvoltare Comunitara - INDECO, în calitate de achizitor/beneficiar, lanseaza procedura de achizitie publica pentru atribuirea contractului de produse: “Furnizare papetarie, articole si accesorii de birou”, cod CPV 30199000-0, 39263000-3, 30192000-1, conform sectiunii “Caiet de sarcini” din documentatia de atribuire.
Obiectul contractului: Furnizare papetarie, articole si accesorii de birou.
1. Sursa de finantare a contractului de furnizare care urmeaza sa fie atribuit: Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
2. Procedura aplicata pentru atribuire: procedura de prospectare a pietei –studiu de piata, desfasurata conform Instructiunilor AMPOSDRU.
3. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare va fi: “pretul cel mai scazut”
4. Informatiile privind achizitia sunt disponibile pe internet la adresa www.asociatia-indeco.ro sau se pot obtine in urma unei solicitari scrise adresate achizitorului: adresa de e-mail: office@asociatia-indeco.ro, telefon: 0232/258653 sau direct la sediul Asociatiei din Iasi, str. 14 Decembrie 1989,Nr. 2B.
5. Ofertele se depun la sediul Achizitorului din Iasi, str. 14 Decembrie 1989, Nr. 2B.
Data limita de depunere a ofertelor: 29.06.2010, ora 10:00.
Data deschiderii ofertelor: 29.06.2011, ora 12:00.
Relatii suplimentare: tel 0232/258653, e-mail: office@asociatia-indeco.ro
Oferta castigatoare va fi stabilita in data de 29.06.2011, ora 15:00.
Data publicarii anuntului: 23.06.2011
apasa aici pentru a descarca INVITATIE DE PARTICIPARE
apasa aici pentru a descarca DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE


Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 3 „Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”
Domeniul major de intervenţie 3.1. “Promovarea culturii antreprenoriale”
Titlul proiectului: „Dezvoltare antreprenorială şi relaţionare în mediul de afaceri”
Contract POSDRU/92/3.1/S/63271

Asociatia pentru Integrare și Dezvoltare Comunitară - INDECO, în calitate de achizitor/beneficiar, lanseaza procedura de achizitie publica pentru atribuirea contractului de “Furnizare materiale consumabile - hrana (pauza de cafea)”, cod CPV 15800000-6, 15980000-1, conform sectiunii “Caiet de sarcini” din documentatia de atribuire.Obiectul contractului: Furnizare materiale consumabile - hrana (pauza de cafea)
1. Sursa de finantare a contractului de furnizare care urmeaza sa fie atribuit: Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
2. Procedura aplicata pentru atribuire: procedura de prospectare a pietei –studiu de piata, desfasurata conform Instructiunilor AMPOSDRU.
3. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare va fi: “pretul cel mai scazut”
4. Informatiile privind achizitia sunt disponibile pe internet la adresa www.asociatia-indeco.ro sau se pot obtine in urma unei solicitari scrise adresate achizitorului: adresa de e-mail: office@asociatia-indeco.ro, telefon: 0232/258653 sau direct la sediul Asociatiei din Iasi, str. 14 Decembrie 1989, Nr. 2B, et.2.
5. Ofertele se depun la sediul Achizitorului din Iasi, str. 14 Decembrie 1989, Nr. 2B, et.2.
Data limita de depunere a ofertelor: 25.05.2011, ora 10:00.
Data deschiderii ofertelor: 25.05.2011, ora 12:00.
Relatii suplimentare: tel 0232/258653, e-mail: office@asociatia-indeco.ro
Oferta castigatoare va fi stabilita in data de 25.05.2010, ora 15:00.
Data publicarii anuntului: 19.05.2011
apasa aici pentru a descarca INVITATIE DE PARTICIPARE
apasa aici pentru a descarca DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE


Programul Operational Comun Romania – Ucraina – Republica Moldova 2007 - 2013
Prioritatea: 3 “Promovarea activitatilor people to people”
Masura: 3.2 “Schimburi culturale, sociale si in domeniul educatiei”
Titlul proiectului: „Cross border pictures”
Cod MIS-ETC 945

Asociatia pentru Integrare si Dezvoltare Comunitara - INDECO, în calitate de achizitor/beneficiar, lanseaza procedura de achizitie publica pentru atribuirea contractului de: “Servicii realizare pagina web”, cod CPV 72413000-8, conform sectiunii “Caiet de sarcini” din documentatia de atribuire.
Obiectul contractului: Servicii realizare pagina web.
1. Sursa de finantare a contractului de furnizare care urmeaza sa fie atribuit: Programul Operational Comun Romania – Ucraina – Republica Moldova 2007 - 2013.
2. Procedura aplicata pentru atribuire: achizitie directa.
3. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare va fi: “oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”
4. Informatiile privind achizitia sunt disponibile pe internet la adresa www.asociatia-indeco.ro sau se pot obtine in urma unei solicitari scrise adresate achizitorului: adresa de e-mail: office@asociatia-indeco.ro, telefon: 0232/258653 sau direct la sediul Asociatiei din Iasi, str. 14 Decembrie 1989, Nr. 2B.
5. Ofertele se depun la sediul Achizitorului din Iasi, str. 14 Decembrie 1989, Nr. 2B.
Data limita de depunere a ofertelor: 25.05.2010, ora 10:00.
Data deschiderii ofertelor: 25.05.2011, ora 12:00.
Relatii suplimentare: tel 0232/258653, e-mail: office@asociatia-indeco.ro
Oferta castigatoare va fi stabilita in data de 25.05.2011, ora 15:00.
Data publicarii anuntului: 19.05.2011
apasa aici pentru a descarca INVITATIE DE PARTICIPARE
apasa aici pentru a descarca DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE


Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 3 „Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”
Domeniul major de intervenţie 3.1. “Promovarea culturii antreprenoriale”
Titlul proiectului: „Dezvoltare antreprenorială şi relaţionare în mediul de afaceri”
Contract POSDRU/92/3.1/S/63271

Asociatia pentru Integrare și Dezvoltare Comunitară - INDECO, în calitate de achizitor/beneficiar, lanseaza procedura de achizitie publica pentru atribuirea contractului de “Furnizare materiale consumabile - hrana (pauza de cafea)”, cod CPV 15800000-6, 15980000-1, conform sectiunii “Caiet de sarcini” din documentatia de atribuire.
Obiectul contractului: Furnizare materiale consumabile - hrana (pauza de cafea)
1. Sursa de finantare a contractului de furnizare care urmeaza sa fie atribuit: Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
2. Procedura aplicata pentru atribuire: procedura de prospectare a pietei –studiu de piata, desfasurata conform Instructiunilor AMPOSDRU.
3. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare va fi: “pretul cel mai scazut”
4. Informatiile privind achizitia sunt disponibile pe internet la adresa www.asociatia-indeco.ro sau se pot obtine in urma unei solicitari scrise adresate achizitorului: adresa de e-mail: office@asociatia-indeco.ro, telefon: 0232/258653 sau direct la sediul Asociatiei din Iasi, str. 14 Decembrie 1989, Nr. 2B, et.2.
5. Ofertele se depun la sediul Achizitorului din Iasi, str. 14 Decembrie 1989, Nr. 2B, et.2.
Data limita de depunere a ofertelor: 25.05.2011, ora 10:00.
Data deschiderii ofertelor: 25.05.2011, ora 12:00.
Relatii suplimentare: tel 0232/258653, e-mail: office@asociatia-indeco.ro
Oferta castigatoare va fi stabilita in data de 25.05.2010, ora 15:00.
Data publicarii anuntului: 19.05.2011
apasa aici pentru a descarca INVITATIE DE PARTICIPARE
apasa aici pentru a descarca DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE


Programul Operational Comun Romania – Ucraina – Republica Moldova 2007 - 2013
Prioritatea: 3 “Promovarea activitatilor people to people”
Masura: 3.2 “Schimburi culturale, sociale si in domeniul educatiei”
Titlul proiectului: „Cross border pictures”
Cod MIS-ETC 945

Asociatia pentru Integrare si Dezvoltare Comunitara - INDECO, în calitate de achizitor/beneficiar, lanseaza procedura de achizitie publica pentru atribuirea contractului de: “Servicii realizare materiale de promovare”, cod CPV 79810000-5, conform sectiunii “Caiet de sarcini” din documentatia de atribuire.
Obiectul contractului: Servicii realizare materiale de promovare.
1. Sursa de finantare a contractului de furnizare care urmeaza sa fie atribuit: Programul Operational Comun Romania – Ucraina – Republica Moldova 2007 - 2013.
2. Procedura aplicata pentru atribuire: achizitie directa.
3. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare va fi: “oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”
4. Informatiile privind achizitia sunt disponibile pe internet la adresa www.asociatia-indeco.ro sau se pot obtine in urma unei solicitari scrise adresate achizitorului: adresa de e-mail: office@asociatia-indeco.ro, telefon: 0232/258653 sau direct la sediul Asociatiei din Iasi, str. 14 Decembrie 1989, Nr. 2B.
5. Ofertele se depun la sediul Achizitorului din Iasi, str. 14 Decembrie 1989, Nr. 2B.
Data limita de depunere a ofertelor: 20.05.2010, ora 10:00.
Data deschiderii ofertelor: 20.05.2011, ora 12:00.
Relatii suplimentare: tel 0232/258653, e-mail: office@asociatia-indeco.ro
Oferta castigatoare va fi stabilita in data de 20.05.2011, ora 15:00.
Data publicarii anuntului: 13.05.2011
apasa aici pentru a descarca INVITATIE DE PARTICIPARE
apasa aici pentru a descarca DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE


Programul Operational Comun Romania – Ucraina – Republica Moldova 2007 - 2013
Prioritatea: 3 “Promovarea activitatilor people to people”
Masura: 3.2 “Schimburi culturale, sociale si in domeniul educatiei”
Titlul proiectului: „Cross border pictures”
Cod MIS-ETC 945

Asociatia pentru Integrare si Dezvoltare Comunitara - INDECO, în calitate de achizitor/beneficiar, lanseaza procedura de achizitie publica pentru atribuirea contractului de: “Furnizare material consumabile - papetarie, articole si accesorii de birou”, cod CPV 30199000-0, 39263000-3, 30192000-1, conform sectiunii “Caiet de sarcini” din documentatia de atribuire.
Obiectul contractului: Furnizare materiale consumabile - papetarie, articole si accesorii de birou.
1. Sursa de finantare a contractului de furnizare care urmeaza sa fie atribuit: Programul Operational Comun Romania – Ucraina – Republica Moldova 2007 - 2013.
2. Procedura aplicata pentru atribuire: achizitie directa.
3. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare va fi: “oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”
4. Informatiile privind achizitia sunt disponibile pe internet la adresa www.asociatia-indeco.ro sau se pot obtine in urma unei solicitari scrise adresate achizitorului: adresa de e-mail: office@asociatia-indeco.ro, telefon: 0232/258653 sau direct la sediul Asociatiei din Iasi, str. 14 Decembrie 1989, Nr. 2B.
5. Ofertele se depun la sediul Achizitorului din Iasi, str. 14 Decembrie 1989, Nr. 2B.
Data limita de depunere a ofertelor: 16.05.2010, ora 10:00.
Data deschiderii ofertelor: 16.05.2011, ora 12:00.
Relatii suplimentare: tel 0232/258653, e-mail: office@asociatia-indeco.ro
Oferta castigatoare va fi stabilita in data de 16.05.2011, ora 15:00.
Data publicarii anuntului: 10.05.2011
apasa aici pentru a descarca INVITATIE DE PARTICIPARE
apasa aici pentru a descarca DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE


Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.1. “Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare”
Titlul proiectului: „Consiliere și Formare pentru Angajare”
Contract POSDRU/99/5.1/G/76248

Asociația Consensual, în calitate de achizitor/beneficiar, lansează procedura de achiziție publică pentru atribuirea contractului de furnizare produse: “Furnizare materiale consumabile – material de curatenie”, cod CPV 39822200-1, 39831240-0, conform secțiunii “Caiet de sarcini” din documentația de atribuire.
Obiectul contractului: “Furnizare materiale consumabile – materiale de curatenie”
1. Sursa de finanțare a contractului de furnizare care urmează să fie atribuit: Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
2. Procedura aplicată pentru atribuire: procedura de prospectare a pieței –studiu de piață, desfășurată conform Instrucțiunilor AMPOSDRU.
3. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare va fi: “prețul cel mai scăzut”
4. Informațiile privind achiziția sunt disponibile pe internet la adresa www.asociatia-indeco.ro sau se pot obține în urma unei solicitări scrise adresate achizitorului: adresa de e-mail: office@asociatia-indeco.ro, telefon: 0232/258653 sau direct la sediul Asociației din Iași, str. 14 Decembrie 1989, Nr. 2B.
5. Ofertele se depun la sediul Achizitorului din Iași, str. 14 Decembrie 1989, Nr. 2B.
Data limită de depunere a ofertelor: 13.04.2011, ora 10:00.
Data deschiderii ofertelor: 13.04.2011, ora 12:00.
Relații suplimentare: tel 0232/258653, e-mail: office@asociatia-indeco.ro
Oferta câștigătoare va fi stabilită în data de 13.04.2011, ora 15:00.
Data publicării anunțului: 07.04.2011
apasa aici pentru a descarca INVITATIE DE PARTICIPARE
apasa aici pentru a descarca DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE


Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.1. “Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare”
Titlul proiectului: „Consiliere și Formare pentru Angajare”
Contract POSDRU/99/5.1/G/76248

Asociația Consensual, în calitate de achizitor/beneficiar, lansează procedura de achiziție publică pentru atribuirea contractului de furnizare produse: “Furnizare materiale consumabile – material de curatenie”, cod CPV 39822200-1, 39831240-0, conform secțiunii “Caiet de sarcini” din documentația de atribuire.Obiectul contractului: “Furnizare materiale consumabile – materiale de curatenie”
1. Sursa de finanțare a contractului de furnizare care urmează să fie atribuit: Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
2. Procedura aplicată pentru atribuire: procedura de prospectare a pieței –studiu de piață, desfășurată conform Instrucțiunilor AMPOSDRU.
3. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare va fi: “prețul cel mai scăzut”
4. Informațiile privind achiziția sunt disponibile pe internet la adresa www.consensual.ro sau se pot obține în urma unei solicitări scrise adresate achizitorului: adresa de e-mail: office@consensual.ro, telefon: 0232/258653 sau direct la sediul Asociației din Iași, str. 14 Decembrie 1989, Nr. 2B.
5. Ofertele se depun la sediul Achizitorului din Iași, str. 14 Decembrie 1989, Nr. 2B. Data limită de depunere a ofertelor: 13.04.2011, ora 10:00.
Data deschiderii ofertelor: 13.04.2011, ora 12:00.
Relații suplimentare: tel 0232/258653, e-mail: office@consensual.ro
Oferta câștigătoare va fi stabilită în data de 13.04.2011, ora 15:00.
Data publicării anunțului: 07.04.2011
apasa aici pentru a descarca INVITATIE DE PARTICIPARE
apasa aici pentru a descarca DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE
Admin
Indeco Association 2023. All rights reserved -