Despre noi

Cine suntem?

Asociația pentru Integrare și Dezvoltare Comunitară este o organizație non-guvernamentală, apolitică și non-profit, înființată în baza O.G. nr. 26 din data de 30.01.2000, care lucrează în beneficiul persoanelor tinere și al familiilor acestora. Asociația a obținut personalitate juridică în mai 2004.

Viziunea Asociației

Să devină o organizație profesionistă și competitivă care să răspundă eficient nevoilor reale ale beneficiarilor săi.

Misiunea Asociației

Să dezvolte proiecte de integrare a tinerilor în comunitatea locală și să ofere servicii de instruire complementare celor existente în sistemul de învățământ formal.Obiectivele Asociației

 • implementarea și dezvoltarea unei noi atitudini față de cerințele și ofertele societății românești;
 • realizarea de programe educaționale non-formale pentru tineri în scopul sprijinirii tinerilor cu potențial creativ;
 • realizarea de programe de specializare/perfecționare a tinerilor din domenii profesionale diverse;
 • dezvoltarea de activități lucrative în baza cunoștințelor acumulate prin programe speciale de formare profesională.

Activitățile organizației

 • programe educative pentru copii și tineret;
 • programe de divertisment;
 • programe cultural-artistice;
 • programe de promovare a drepturilor omului;
 • organizare de seminarii, conferințe și dezbateri publice;
 • organizarea unor grupuri de suport;
 • asigurarea serviciilor de consiliere, orientare, supraveghere și sprijinire a reintegrării sociale;
 • consilierea și educarea familiei;
 • activități de cercetare, studii de piață și sondaje economice și sociale;
 • facilitarea accesului organizațiilor la surse de finanțare nerambursabile și/sau rambursabile;
 • activități de proiectare și managementul proiectelor;
 • activități de strângere și dezvoltare de fonduri, incluzând organizarea de spectacole, recitaluri, expoziții, carnavaluri, tombole, concursuri, licitații etc.


Admin
Asociatia Indeco 2024. Toate drepturile rezervate. -